Workshop EIP-Agri in Zagreb

Workshop EIP-Agri in Zagreb

Op 7 en 8 februari was er een workshop van het EIP-Agri georganiseerd door de Europese Commissie in Zagreb. Het thema was “Tools for environmental farm performance” of simpel gezegd: wat is een goede benadering voor het verduurzamen/vergroenen van de landbouw.

Martijn Buijsse had namens EISA (European Initiative for Sustaineble Development in Agriculture) 7 boeren uitgenodigd, allen betrokken bij duurzame landbouw initiatieven. Van uit Nederland waren Arnoud den Ouden en ik aanwezig en wij vertegenwoordigden stichting Veldleeuwerik op deze bijeenkomst. Na een aantal inleidingen van duurzame landbouw initiatieven, werd er in groepsverband gediscussieerd wat een goede benadering van de landbouw zou zijn. Veldleeuwerik (Skylark) kwam uitgebreid aan de orde en heeft een hoog aanzien in Europa, maar is niet voor elke boer weggelegd.

Momenteel kent de EU twee vormen van landbouw, biologische en gangbare landbouw. Maar door tal van duurzame initiatieven zie je dat een substantieel deel van de agrarische sector steeds duurzamer bezig is en zich positioneert tussen de twee huidige (erkende) vormen van landbouw. Deze stroming krijgt steeds meer waardering en erkenning. Inmiddels zien ook steeds meer lidstaten in dat biologische landbouw niet zaligmakend is. Tijdens dit symposium is heel serieus gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om meer boeren bij deze initiatieven te betrekken. Of op een andere wijze aan te zetten tot een verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Wat ik geleerd heb, is dat de landbouw in Europa zeer divers is. Van zeer grote veebedrijven met honderden koeien tot kleine akkerbouwbedrijven van slecht een paar ha. En alles wat daar tussen in zit. Om beleid te maken voor 27 verschillende landen, met verschillende culturen, gedachten en werkwijzen is geen eenvoudige opgave. Ik ben heel benieuwd naar het uiteindelijk resultaat van deze workshop en de implementatie in het Europees landbouwbeleid. Ik heb mijn steentje proberen bij te dragen en kijk met plezier terug op een paar dagen Kroatië.