Voorjaar 2017: Een drukke maar nuttige week.

Voorjaar 2017: Een drukke maar nuttige week.

Afgelopen week is er veel gebeurd in het veld. Op maandag 13 maart leken meerdere percelen grond al redelijk bekwaam. Op dinsdag is de kunstmest gestrooid. De meeste bemesting wordt dit jaar door een loonwerker uitgereden. Simpelweg omdat zij vergelijkbare meststoffen kunnen verspreiden voor dezelfde of lagere prijs dan als ik dat zelf doe. Alleen het masterbietenzout en een beetje kali 60 hebben we zelf gestrooid. Op woensdag kwam loonbedrijf Van der Stelt. Zij brachten ammoniumsulfaat op het land. Ongeveer 70 hectare hebben ze bemest met deze stikstof meststof. Aansluitend hebben we het eerste graanperceel bewerkt. Op donderdag was loonbedrijf Bruggers met hun driewieler aanwezig om rundveemest te injecteren voor loonbedrijf Verhoef. De rundveemest is de basis voor de suikerbieten en zetmeelaardappels. Vrijwel direct na het injecteren zijn we begonnen met het klaarleggen van de grond voor de suikerbieten. Dit doen we in twee keer. Eerst een diepere bewerking met een vastetand cultivator, vervolgens een bewerking met een vergelijkbare cultivator maar ondieper en met een kleinere tand afstand. Zodat we een mooi zaaibed krijgen. De grond lag zo mooi dat eind van de middag de eerste bieten op dit perceel van bijna 12 ha werden gezaaid. Op donderdag zijn we ook begonnen met gerst zaaien. Einde van deze (lange) dag had Bruggers ruim 1000m3 mest geïnjecteerd. De volgende dag is dit perceel ook verder zaai klaar gelegd. En vrijdagmiddag is ook deze 16 ha door Weco de Hondsrug gezaaid. Om goed 5 uur zat het perceel erin. Toen begon het al licht te regen. Ook zat het eerste perceel van 10 ha brouwgerst er in. Tussen de bedrijven door bracht Weco de Hondsrug vrijdag ook nog 8 auto’s rundveemest van collega Robben in de grond. In de nacht viel er 15 mm regen. Zaterdag was dus een rustige dag en hebben we weer kisten gedraaid. Al met al een nuttige week.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

Zo vlak voorde verkiezingen is er meer dan normaal aandacht voor de landbouw. En dat is maar goed ook. De huidige staatssecretaris staat namelijk wel heel ver van die grote groep hardwerkende ondernemers, die dag en dag uit vol passie met hun vak bezig zijn. Woensdagmiddag 8 maart ontvingen we een afvaardiging van het CDA. Een aantal gemeenteraadsleden, de wethouder en andere betrokkenen waren samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder een dag in de mooie gemeente Borger-Odoorn. Nadat de pers te woord gestaan was gestaan, begonnen we met een kop koffie. Vervolgens hebben we uitgebreid gesproken over duurzame akkerbouw. Waar en bij wie zit de meerwaarde van deze vorm van landbouw? Hoe betrek je de burger weer bij de voedselproductie? Voedsel onderwijs zou eigenlijk gecombineerd moeten worden met educatie over de landbouw.  Er ligt nog een hele uitdaging voor de landbouw maar zeker ook voor de politiek. We hebben het over voedsel, dat is heel wat anders als bv een bankstel. Afsluitend is er uitgebreid aandacht besteed aan het project Energieopslag op het Boerenbedrijf. Waar zijn we tegenaan gelopen in dit unieke project. En hoe om te gaan met het (dubbel) heffen van energiebelasting op elektriciteit die tijdelijk wordt opgeslagen om het net te ontlasten? Ook hier liggen nog een aantal aandachtspunten. Het was een leuke kennismaking met deze Drentse politica. Die we graag nog een keer terug zien om wat langer van gedachten te wisselen.

Een nieuwe kistendraaier in gebruik genomen.

Een nieuwe kistendraaier in gebruik genomen.
Onlangs kochten we een nieuwe kistendraaier, de Twister van ML Techniek uit de Noordoostpolder. De kistendraaier wordt deze maanden volop gebruikt. Door de kisten met pootaardappelen te draaien komen er op de knol meer ogen los, daardoor krijg je meer stengels per knol/plant gedurende de teelt. En dus ook meer aardappels en dus een betere opbrengst. Vooral voor moeilijk en traag kiemende rassen is dit zeer welkom. Maar zeker ook in makkelijk kiemende rassen zien we positieve effecten.