CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

Zo vlak voorde verkiezingen is er meer dan normaal aandacht voor de landbouw. En dat is maar goed ook. De huidige staatssecretaris staat namelijk wel heel ver van die grote groep hardwerkende ondernemers, die dag en dag uit vol passie met hun vak bezig zijn. Woensdagmiddag 8 maart ontvingen we een afvaardiging van het CDA. Een aantal gemeenteraadsleden, de wethouder en andere betrokkenen waren samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder een dag in de mooie gemeente Borger-Odoorn. Nadat de pers te woord gestaan was gestaan, begonnen we met een kop koffie. Vervolgens hebben we uitgebreid gesproken over duurzame akkerbouw. Waar en bij wie zit de meerwaarde van deze vorm van landbouw? Hoe betrek je de burger weer bij de voedselproductie? Voedsel onderwijs zou eigenlijk gecombineerd moeten worden met educatie over de landbouw.  Er ligt nog een hele uitdaging voor de landbouw maar zeker ook voor de politiek. We hebben het over voedsel, dat is heel wat anders als bv een bankstel. Afsluitend is er uitgebreid aandacht besteed aan het project Energieopslag op het Boerenbedrijf. Waar zijn we tegenaan gelopen in dit unieke project. En hoe om te gaan met het (dubbel) heffen van energiebelasting op elektriciteit die tijdelijk wordt opgeslagen om het net te ontlasten? Ook hier liggen nog een aantal aandachtspunten. Het was een leuke kennismaking met deze Drentse politica. Die we graag nog een keer terug zien om wat langer van gedachten te wisselen.