Bezoek Provinciale Staten. Toekomgerichte landbouw.

Bezoek Provinciale Staten. Toekomgerichte landbouw.

Vanmorgen waren de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe op bezoek. Zij waren op een excursie bij twee landbouw bedrijven in kader van het┬áprogramma Toekomstgerichte Landbouw ‘Van boer naar bord en bloemenvaas’ waarvoor het provinciebestuur een kleine 5 miljoen euro uittrekt. Ons akkerbouwbedrijf werd als eerste door de delegatie bezocht.

Op 1 februari mochten we op het provinciehuis al kort toelichten waar de hedendaagse akkerbouw mee bezig is en wat we op termijn verwachten. Nu was het de beurt aan de bestuurders om dit eens in de praktijk te zien. Onder het genot van een kop koffie luisterden de politici naar een presentatie in de vergaderzaal. Aan de hand van ons duurzaamheidsplan en kwamen bodem, gewasbescherming en gps, agrarisch natuurbeheer en energieopslag aan de orde. Afsluitend maakten we een rondje over het erf en werden de accu, de schuren en zonnepanelen bekeken.