Juni 2017. De stand van het gewas.

Juni 2017. De stand van het gewas.

Half maart werden de eerste percelen ingezaaid met brouwgerst en suikerbieten. Niet kort daarna werden de aardappels gepoot. Op een paar koude nachten na begin april, was het een mooi voorjaar. De suikerbieten kwamen massaal op en hebben niet vaak zo mooi gestaan. Ook de gerst kwam vlot aan de gang. De aardappels leken door het koude weer wat trager op te komen. Maar eind april prikten de eerste plantjes toch al uit de rug. Dankzij de hogere temperaturen in mei groeiden de gewassen als kool. Helaas bleven de vaak beloofde regenbuien uit. Wat resulteert in een fors neerslag te kort. En enkele tropische dagen 2e helft mei deden de gewassen geen goed. Gelukkig was de structuur van de grond dit voorjaar mooi en hebben we onze grond aardig op orde. Waardoor we redelijk vitale gewassen hebben staan, die tegen een stootje kunnen. Begin juni hebben we te maken met een weersomslag. Nu maar hopen dat, na een enkele spontane bui, er echt regen gaat vallen. Voor de graan percelen is het leed al geleden. Vooral de perceelsgedeelten met lichtere grond hebben behoorlijk geleden en is de schade onherstelbaar. De suikerbieten hebben genoten van de warme dagen en een mooie penwortel gemaakt. Dat biedt op termijn perspectief. Ik verwacht een goede opbrengst. Ook de (vroege) aardappels hebben geleden van de droogte maar het groeiseizoen is nog lang. Het kleine beetje regen heeft ze goed gedaan. En moeder natuur herstelt zich vaak weer.