Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur.

In Drenthe zijn we van het doen. Samen mooie resultaten mogelijk maken door de schouders eronder te zetten. De provincie Drenthe denkt mee, is creatief en schept de voorwaarden om te ondernemen en initiatieven van de grond te krijgen. Onderstaande verhalen laten ondernemers zien die lef tonen en samen met de provincie Drenthe innovaties neerzetten om trots op te zijn.

Broedplaats Veldleeuwerik, innovatie in landbouw en duurzame energie (energie-accu)

Jan Reinier de Jong - Foto: Marcel J. de Jong

“Ik wilde van kinds af aan al boer worden. Je werkt met de seizoenen, kunt je eigen tijd indelen en bent op en top ondernemer. Het geeft mij de vrijheid om ook andere leuke dingen aan te pakken, zoals de energieopslag die we op het bedrijf hebben.”

“Boeren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. Ik ben de vierde generatie op het bedrijf, dagelijks helpt mijn vader nog mee. Duurzaamheid vind ik belangrijk. Als mijn vader niet goed voor het bedrijf had gezorgd, kon ik het niet overnemen. We moeten dus zuinig zijn op de boerderij, zodat we later wat over te dragen hebben. Want zeg nou zelf: hoeveel bedrijven ken je die in handen zijn van een derde of vierde generatie? Die komen nog vooral voor in de landbouw.”

“De landbouw in Drenthe heeft in de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt. Op het gebied van schaalvergroting, maar ook als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Zo zijn wij sinds 2016 de eerste Veldleeuwerik Broedplaats in Nederland. Heel veel mensen kennen de stichting nog niet, maar er zijn al zo’n 400 Nederlandse boeren bij aangesloten. Samen hebben we enorme stappen gemaakt. Mensen roepen vaak van alles over de landbouw, maar weten er eigenlijk weinig van. Op de broedplaats vertellen we wat we doen. Aan schoolklassen, bestuurders en andere geïnteresseerden, maar ook aan boeren van over de hele wereld. Hartstikke leuk om te doen. Alles draait om kennis delen en elkaar inspireren. Kennis is ons machtigste instrument. Daarom doen we hier ook diverse proeven, zoals met een nieuw soort bemesting of een biologische schimmelbestrijder. Vandaar ook de naam broedplaats. We broeden hier op dingen.”

“Ons energieopslag-project is een innovatie waar we ook lang op gebroed hebben. Op het bedrijf hebben we 1050 zonnepanelen. De energie slaan we op in een grote accu: een zeecontainer vol met batterijen. Mijn bedrijf gebruikt deze accu als energiebuffer. Als de energieprijzen gunstig zijn, verkoop ik opgeslagen energie op het net. Hiermee versnellen we de effecten van groene stroomproductie. Ik was de eerste agrariër in Nederland met zo’n systeem.”

“Om innovaties voor elkaar te krijgen moet je een beetje eigenwijs zijn. We hebben een half miljoen geïnvesteerd in een onbewezen techniek, maar inmiddels staan er kopieën in Brabant en in Zuid-Holland. Niet alleen Drenthe heeft er baat bij, maar heel Nederland. Ik hou wel van een beetje pionieren. Als je de kans krijgt om je bedrijf beter, efficiënter of eenvoudiger te leiden, moet je dat gewoon doen.”

“We stonden voor de keuze of we het energieproject wel of niet gingen doen. Dankzij ondersteuning van de provincie Drenthe was het financiële risico minder groot. Zonder de provincie hadden we de stap niet gemaakt. Ze hebben de energie-accu deels gesubsidieerd en ondersteunen ook de broedplaats. Een deel van de tijd die ik daaraan kwijt ben, krijg ik vergoed. Ik heb het gevoel dat de landbouw – en dus ik ook – gewaardeerd wordt. Het beleid wordt in Drenthe niet voor je gemaakt, maar mét je. En daar kunnen veel organisaties wat van leren.”

Jan Reinier de Jong
Akkerbouwer in Odoorn

https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina’/doen-natuur/broedplaats/