Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Op 24 oktober werd bekent dat ik de fotowedstrijd van Slimmevogels.net heb gewonnen. Op het interactieve platform van Slimme Vogels kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (als organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Samen met aangesloten (kennis)partners Imagro, Aequator en Vogelbescherming Nederland zijn de ingezonden foto’s op schoonheid én inhoud beoordeeld. Mijn foto van een half leeg gegeten zonnebloem werd als beste bekroond. De zonnebloem stond in een akkerrand om ons bedrijf. De rand was ingezaaid met een bloemenmengsel en had vooral tot doel on het insecten leven te stimuleren, voor akkervogels hebben we andere randen. Toch zaten er gedurende het seizoen steeds meer vogels in de rand. En toen de zonnebloemen waren uitgebloeid werden de zaden al snel opgegeten. De eerste prijs is een jaarlidmaatschap bij Vogelbescherming Nederland en daarnaast ook nog eens een overnachting naar keuze op het boerenerf. En daar ben ik erg blij mee.

voor meer info zie:  https://www.slimmevogels.net/fotowedstrijd

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Ruim 9 maanden na de aanvraag is ons project “MAXSUS” in aanmerking gekomen voor de subsidie POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”. Dit precisie landbouw project hebben drie akkerbouwer: Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong gezamenlijk aangevraagd. De akkerbouwers zijn alle drie gebruikers van de Agleader Optrx gewassensor en zien de mogelijkheden om met gewassensoren hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het project MAXSUS heeft als doelstelling de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en de gewasgroei plaats-specifiek te kunnen stimuleren naar een binnen het perceel homogene en hogere opbrengst. MAXSUS is een samenvoeging van Maximum Sustaineble, maximaal duurzaam. Ten behoeve van precisielandbouw zal een nieuwe koppeling ontwikkeld worden tussen gemeten data enerzijds en sturing op bodemparameters in de praktijk anderzijds, zodat de nieuwe data ook daadwerkelijk door de agrariërs in hun bedrijfsvoering gebruikt kan worden. Het uiteindelijke doel is het realtime kunnen sturen van de teelt, waarbij op het juiste moment de juiste hoeveelheid middelen (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) worden gebruikt die het gewas nodig heeft, zodat het milieu minder wordt belast en de bemesting in evenwicht is met de gewasgroei. De agrariërs worden in dit project ondersteund door Nicole Bartels van NB Advies. Nicole, beter bekend als de “Databoerin”, heeft zich gespecialiseerd in Smart Farming en neemt het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding voor haar rekening.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

pastedimage-4eu logologo snn

Aardappeloogst 2017 afgerond.

Aardappeloogst 2017 afgerond.
Op 7 augustus zijn we begonnen met aardappels rooien. We zijn gestart met een perceel pootaardappelen van het ras Aveka. Het was een perceel waar  enig oogst risico was, dus waren we blij toen de aardappels in de kisten zaten. Vervolgens hebben we eigenlijk steeds door kunnen rooien. Wel stonden we er regelmatig even stil vanwege een regenbuitje. Het voorjaar en de zomer waren erg droog, dus kon de grond de regen wel verdragen. Begin september hadden we de meeste pootaardappelen geoogst. Toen viel er veel neerslag en hebben een langere tijd niet kunnen rooien. In de derde week van september hebben we de pootaardappeloogst afgerond.
Op 30 september zijn we verder gegaan met de zetmeelaardappels. We moesten op 5 oktober leveren aan Avebe, vanwege de weersverwachting zijn we wat eerder begonnen zodat we aan onze leveringsplicht konden voldoen. Aansluitend zijn we gestart met het inschuren van de “fabriekers”. Door de vele regen hebben we een paar dagen stil gestaan. Op 11 oktober zijn we verder gegaan met de laatste hectares bewaaraardappels voor in de schuur. Afgelopen zaterdag hebben de oogst afgerond. Aansluitend hebben we oliebollen gegeten, een echte Drentse traditie die we graag in ere houden.
oliebollen baakken