EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau

EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau

Op 22 en 23 november was ik in Warschau waar mocht ik deelnemen in een focusgroep van het EIP-Agri (Europese Innovatie Programma voor landbouw van de Europese Unie). De opdracht voor deze kenniswerkgroep is “Enchacing production and use of renewable energy on the farm”, een thema dat mij erg aanspreekt. Uit een groep van 80 sollicitanten bleef een groep van 20 personen over met allen specifieke kennis over duurzame energie/opwekking. De deelnemers, onder te verdelen in onderzoekers, adviseurs, bedrijfsleven en een enkele boer, kwamen uit heel Europa. Gedurende 2 dagen is volop gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en barrières die de landbouw heeft voor de productie van duurzame energie en hoe die te vergroten. De komende periode gaan de deelnemers in kleine groepjes een mini-paper schrijven waarin ze specifieke thema’s verder behandelen. Gezamenlijk met een Spaanse en Belgische deelnemer richten we ons op de productie van zonne- en windenergie in combinatie met energieopslag. In april komt de groep weer bijeen voor de volgende stap.