Ontwerp bestemmingsplan Daalkampen.

Ontwerp bestemmingsplan Daalkampen.

Eind maart is het ontwerp bestemmingsplan Borger, zonnepark Daalkampen ingeleverd bij de gemeente. Dit plan is geschreven door BügelHajema uit Assen. Zij zijn specialist op het gebied van planologie, stedenbouw en landschap, ecologie, milieu en recht. In het plan wordt de aanleiding beschreven en het geldend planologisch kader. Vervolgens komen alle aspecten die bij een bestemmingsplan wijziging aan de orde komen voorbij. Ook is een eerste veldonderzoek gedaan. Dit is nodig een bestemmingsplan aan te vragen.In deze periode is er contact geweest met de bewoners uit de omgeving. Op een bestuursvergadering van de buurtvereniging Daalkampen heb ik de plannen voor het zonnepark toegelicht. Binnen afzienbare tijd gaan we een avond beleggen voor alle geïnteresseerden in de MFA in Borger. Dan kunnen alle vragen beantwoord worden. En kunnen we kijken of een postcoderoos een optie is om bewoners te laten profiteren. Ook zijn er huisbezoeken geweest bij de bewoners ten zuiden van het toekomstige plan. Gemiddeld genomen zijn de eerste reacties positief.

Langzaam van start in maart.

Langzaam van start in maart.

Normaal gesproken start het voorjaarswerk op ons bedrijf begin maart. We hebben veel lichte grond waarop we al vrij vroeg aan de slag kunnen. Dit jaar was onze lichte grond erg hard. Van de vorst wel te verstaan. Begin maart was meer dan 25 cm van de bouwvoor bevroren. Heel goed voor de structuur en dodelijk voor alle achtergebleven aardappels. Een mooie uitgangssituatie voor oogst 18.

Half maart was de meeste vorst uit de grond en is de eerste varkensdrijfmest geïnjecteerd. Dit is de basisbemesting voor de suikerbieten en de zetmeelaardappelen. Op dat moment werd ook de laatste Natu C uitgereden op de percelen waar pootaardappels en gerst komen. Deze meststof is een restproduct uit de voedingsindustrie. Helaas zat er dit jaar een minder frisse lucht aan dit product. Maar dat kan gebeuren met een natuurproduct. In dezelfde periode is de bemesting aangevuld met kunstmest zodat we een goede basis voeding hebben voor onze gewassen.

Op 20 maart is de eerste brouwgerst gezaaid. Dit jaar zaaien we het ras Planet. Deze brouwgerst zou je aan het eind van dit jaar terug kunnen vinden in een flesje Heineken bier. Een dag later zijn de eerste suikerbieten gezaaid, van het ras BT 5270. Als gevolg van de koude dagen ervoor hadden we ’s morgens last van vorstkluiten. En kon er pas gezaaid worden toen de zon erdoor kwam. Vervolgens zijn we gestart met het klaar leggen van de percelen waar aardappels in moeten. De dagen daarna is de laatste gerst gezaaid en 26 maart gingen de laatste bieten de grond in. Vanaf dat moment viel er regelmatig een stevige bui. Dat gaf ons mooi de gelegenheid om de pootmachine klaar te maken. Helaas is deze in maart niet in het veld geweest. Hopelijk krijgen we in april mooi weer en kunnen we starten met poten.

bieten rijen met zon

De eerst gezaaide suikerbieten in de zon.

Welke bodemscanner?

Welke bodemscanner?

De afgelopen periode hebben we ons verdiept in de verschillende manieren van bodem scannen. Voor ons precisie landbouw project Maxsus willen we graag de bodemkwaliteit van onze percelen goed in beeld hebben. We hebben meerdere bodemscanners bekeken. Eind februari hebben we de Top Soil Mapper (TSM) bekeken. Deze machine gaf een demo op het bedrijf van de familie Bartelds.  Afgelopen week is er bij alle drie deelnemers een perceel gescand door loonbedrijf Joldersma. Dit is gedaan met de Verisscan, met deze machine is al meer ervaring op gedaan. Gaande weg dit seizoen gaan we de knoop door hakken en kijken met welke scanner we voor een redelijke prijs een goed inzicht krijgen in de bodemkwaliteit.

 

verrisscan maxsus

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”

logo snneu logopastedimage-4

Voorlopig plan “Daalkampen” ingediend.

Voorlopig plan “Daalkampen” ingediend.

Afgelopen week heb ik dan toch maar een voorlopig plan voor de zonneakker Daalkampen ingediend bij de gemeente Borger-Odoorn. Het concept plan lag al een tijdje klaar. Het plan is gemaakt in samenwerking met Groenleven, Lindemans landschapsarchitecten en Bugel en Haaijema. Allemaal partijen die op hun vakgebied tot de beste horen van Nederland. Het wachten was op gegevens van de gemeente. Toen alle gevraagde informatie afgelopen week nog niet binnen was, heb ik besloten om het plan toch maar in te dienen om  snelheid er in te houden. Hopelijk komt er op korte termijn duidelijkheid van de gemeente zodat we nog deze maand de SDE kunnen aanvragen.