Langzaam van start in maart.

Langzaam van start in maart.

Normaal gesproken start het voorjaarswerk op ons bedrijf begin maart. We hebben veel lichte grond waarop we al vrij vroeg aan de slag kunnen. Dit jaar was onze lichte grond erg hard. Van de vorst wel te verstaan. Begin maart was meer dan 25 cm van de bouwvoor bevroren. Heel goed voor de structuur en dodelijk voor alle achtergebleven aardappels. Een mooie uitgangssituatie voor oogst 18.

Half maart was de meeste vorst uit de grond en is de eerste varkensdrijfmest geïnjecteerd. Dit is de basisbemesting voor de suikerbieten en de zetmeelaardappelen. Op dat moment werd ook de laatste Natu C uitgereden op de percelen waar pootaardappels en gerst komen. Deze meststof is een restproduct uit de voedingsindustrie. Helaas zat er dit jaar een minder frisse lucht aan dit product. Maar dat kan gebeuren met een natuurproduct. In dezelfde periode is de bemesting aangevuld met kunstmest zodat we een goede basis voeding hebben voor onze gewassen.

Op 20 maart is de eerste brouwgerst gezaaid. Dit jaar zaaien we het ras Planet. Deze brouwgerst zou je aan het eind van dit jaar terug kunnen vinden in een flesje Heineken bier. Een dag later zijn de eerste suikerbieten gezaaid, van het ras BT 5270. Als gevolg van de koude dagen ervoor hadden we ’s morgens last van vorstkluiten. En kon er pas gezaaid worden toen de zon erdoor kwam. Vervolgens zijn we gestart met het klaar leggen van de percelen waar aardappels in moeten. De dagen daarna is de laatste gerst gezaaid en 26 maart gingen de laatste bieten de grond in. Vanaf dat moment viel er regelmatig een stevige bui. Dat gaf ons mooi de gelegenheid om de pootmachine klaar te maken. Helaas is deze in maart niet in het veld geweest. Hopelijk krijgen we in april mooi weer en kunnen we starten met poten.

bieten rijen met zon

De eerst gezaaide suikerbieten in de zon.