Ontwerp bestemmingsplan Daalkampen.

Ontwerp bestemmingsplan Daalkampen.

Eind maart is het ontwerp bestemmingsplan Borger, zonnepark Daalkampen ingeleverd bij de gemeente. Dit plan is geschreven door BügelHajema uit Assen. Zij zijn specialist op het gebied van planologie, stedenbouw en landschap, ecologie, milieu en recht. In het plan wordt de aanleiding beschreven en het geldend planologisch kader. Vervolgens komen alle aspecten die bij een bestemmingsplan wijziging aan de orde komen voorbij. Ook is een eerste veldonderzoek gedaan. Dit is nodig een bestemmingsplan aan te vragen.In deze periode is er contact geweest met de bewoners uit de omgeving. Op een bestuursvergadering van de buurtvereniging Daalkampen heb ik de plannen voor het zonnepark toegelicht. Binnen afzienbare tijd gaan we een avond beleggen voor alle geïnteresseerden in de MFA in Borger. Dan kunnen alle vragen beantwoord worden. En kunnen we kijken of een postcoderoos een optie is om bewoners te laten profiteren. Ook zijn er huisbezoeken geweest bij de bewoners ten zuiden van het toekomstige plan. Gemiddeld genomen zijn de eerste reacties positief.