3D beelden van het zonnepark (met 3 versies)

Om het zonnepark goed in het landschap op te laten gaan hebben we Lindemans landschapsarchitecten een plan laten maken. In de eerste opzet is er gekozen voor een struikenrij van sleedoorn rondom het park. De hoogte van deze bosschage zou dan ongeveer 5 meter worden. Op de eerste info avond kwam duidelijk naar voren dat men liever lagere beplating zou willen. In bijgevoegde link kunt u de situatie middels 3D beelden bekijken. Het oorspronkelijke plan met 5 meter beplating is te zien, maar ook een alternatief met lagere beplanting van 2,5 meter wordt getoond. Het zonnepark is van verschillende kanten zichtbaar gemaakt. Via de muisknop kunt u op verschillende plaatsen 360 graden rond kijken zodat er een duidelijk beeld ontstaat van hoe het aanzicht van het park zou kunnen worden.

Tijdens het gesprek in klein comité hebben we deze 3D beelden voor het eerst laten zien. Er is toen aangegeven dat de beplanting nog lager zou moeten.  Dit betekent dat we de opstelling van de panelen zouden moeten aanpassen. We kijken nu of dat technisch en financieel haalbaar is. Ook is tijdens dit gesprek voorgeteld om dezelfde beplating te gebruiken die ook in de groene strook in de wijk staat. En om deze groene strook door te trekken in het park. Dit betreft hulst en meidoorn. Ook daar wordt serieus naar gekeken.

Via onderstaande link is het oorspronkelijke plan (5 m hoge bosschages)  te zien, het aangepast (2,5 m hoog) plan en later gemaakt alternatief plan met een andere opstelling van de panelen totaal 2 meter hoog.

https://www.theimagineers.com/zonneparkdaalkampen/v2/#Voetpad_Trechterbeker/Aangepast_Plan/