Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Op 3 juli heeft een goed bezochte inloopavond plaatsgevonden in de MFA ‘het Hunzehuys’ te Borger. Ongeveer zestig bewoners van de woonwijk Daalkampen hebben deze avond bezocht.

Het doel van deze avond was om met de bewoners in gesprek te gaan en inzicht te geven over de huidige stand van zaken omtrent het zonnepark.

BügelHajema was aanwezig om toelichting te geven op de procedures rondom vergunningen, GroenLeven heeft uitleg gegeven over technische aspecten en de mogelijke vormgeving van het zonnepark, een vertegenwoordiger van de Gemeente Borger-Odoorn gaf toelichting over het beleid.

Tijdens deze inloop konden inwoners schetsontwerpen (3D-beelden) bekijken. Er werden drie varianten getoond. Een variant met bosschages van 5 meter, een variant met bosschages van 2,5 meter en een variant met bosschages van 2 meter. De laatste twee varianten waren het gevolg van overleg met bewoners. Voor de laatste variant was een lage opstelling ingetekend (opstelling tot 1,94 meter).

De reacties op de ontwerpen die tijdens de inloopavond zijn getoond waren overwegend positief. Hoewel de meeste bewoners de voorkeur geven aan de lage opstelling, werd door een aantal mensen ook aangegeven juist een grote hoge bomenrand te prefereren. De bosschages (hoog of laag) en de rondlopende schapen geven een natuurlijk karakter. Dit vinden de bewoners belangrijk.

Onder de aanwezigen waren ook een aantal bewoners die tegen de komst van het zonnepark zijn. De meest gehoorde bezwaren zijn de locatie en de omvang van het park en daaruit voortvloeiend het belemmerde uitzicht. Tevens heeft men zorgen geuit omtrent straling en geluidshinder.

De rol van de gemeente is veelvuldig besproken. Bewoners geven aan dat de communicatie in het verleden onvoldoende is geweest.

Bewoners geven aan dat participatie in het project tot meer draagvlak zal leiden. Hierover is veel gesproken. Uit voorgaande bijeenkomsten zijn een aantal ideeën aangedragen.  De postcoderoos, een jaarlijkse donatie aan de buurtvereniging maar ook het zogenaamde ‘gebiedsfonds’ is besproken. Uit de gesprekken blijkt dat de bewoners dit allen op hun eigen manier ervaren. Het gebiedsfonds lijkt het meest passend zodat het gebied de financiële vergoeding naar eigen wens kan invullen.