200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

Op vrijdag 1 maart geeft burgemeester Jan Seton het startsein voor een natuurlijke manier van bestrijding van de eikenprocessierups. Als eerste zal hij een nestkastje ophangen voor koolmezen en pimpelmezen, gevolgd door alle scholieren van basisschool De Weiert in Odoorn. De nestkastjes worden geschonken door Stichting Veldleeuwerik en de Boermarke Odoorn-Klijndijk. Stichting Veldleeuwerik werkt aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw. De officiële handeling vindt plaats om 9.45 uur op obs de Weiert, De Goorns 28, 7873 AR Odoorn.

De eikenprocessierups heeft zijn plaats in de natuur maar kan bij hoge aantallen zeer hinderlijk zijn voor mensen. Koolmezen en pimpelmezen hebben deze rups op het menu staan. Eerder is gebleken dat het ophangen van nestkasten speciaal voor deze mezen het aantal eikenprocessierupsen omlaag kan brengen.

Zorgen voor gunstige leefomstandigheden voor mezen geeft meer biodiversiteit en is daarmee een natuurlijke methode om de rupsenaantallen te beheersen. De landbouwsector vindt het belangrijk om aan de jeugd mee te geven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteit. Volgens Geert-Jan van der Burgt van Veldleeuwerik werken boeren dagelijks in en met de natuur en proberen boeren de biodiversiteit op hun eigen bedrijf te behouden en te verbeteren. “Meer biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Vrijdag wordt om 9.45 uur de eerste nestkast opgehangen bij OBS de Weiert door burgemeester Jan Seton. Daarna krijgen alle scholieren een nestkastje uitgereikt om thuis op te hangen. Op school wordt er in de les stilgestaan bij deze natuurvriendelijke methode en wordt het thema ‘mees’ creatief verwerkt. Later dit voorjaar zullen alle leerlingen uitgenodigd worden op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn. Dat bedrijf is een ‘Broedplaats’ en demonstratiebedrijf voor verduurzaming van de akkerbouw, onderdeel van Stichting Veldleeuwerik (www.veldleeuwerik.nl ). De ‘Broedplaats’ wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Mijn laatste “Japanse” column.

Mijn laatste “Japanse” column.

Afgelopen maand verscheen mijn laatste column in het blad Potato Culture. Dit is het magazine van de Japanse aardappelverwerker Calbee. Het afgelopen jaar mocht ik regelmatig een column schrijven over allerlei zaken die speelden op ons akkerbouwbedrijf. Meestal ging het over de aardappelteelt en alles wat daar bij hoort. Maar ook andere akkerbouwmatige zaken kwamen aan de orde. Gelukkig mocht ik mijn tekst in het Engels aanleveren. Mariko Kihira vertaalde mijn verhaal vervolgens in het Japans, waarna het gepubliceerd werd. Heel bijzonder om mijn column terug te zien in een blad vol met “rare” tekens dat aan de andere kant van de wereld verschijnt. Weer een ervaring rijker….

japan foto twister

Aardappels laden uit de schuur.

Aardappels laden uit de schuur.

Afgelopen week is de aardappelschuur leeg gehaald. De zetmeelaardappels zijn verladen en naar de fabriek van Avebe gebracht. Deze aardappels zijn in oktober ingeschuurd. Als gevolg van de extreem droge zomer was de schuur maar amper halfvol. De kwaliteit was wel goed. Het merendeel van de vrachten had hoge premiepunten. Het zetmeel gehalte lag tussen de 21.7 en 22.2 procent. En het tarra percentage was laag met 4,3 procent. Door de slechte opbrengst komt ons zetmeelquotum voor het eerst sinds jaren niet vol. En dat is een grote teleurstelling. We moeten 2018 snel vergeten.

 

Een komen en gaan van belangstellenden.

Een komen en gaan van belangstellenden.
De afgelopen periode was het weer een komen en gaan van belangstellenden op ons bedrijf. Anderhalve week geleden was de afdeling Odoorn van de Vrouwen van Nu te gast. Een groep van bijna 35 dames luisterde vol belangstelling naar de uitleg over de dagelijkse praktijk op het boerenerf.
Een aantal dagen later zag het er groen en rood. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in zuid oost Drenthe hadden een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd vooruitlopend op de Provinciale Staten verkiezing. Vanuit heel Drenthe kwamen geïnteresseerden naar Odoorn om mee te discussiëren over het thema biodiversiteit. Ik mocht aftrappen en heb verteld over agrarisch natuurbeheer. Maar ook over hoe we met de bodem bezig zijn en gezamenlijke proef met bloemenranden. Als boeren zien we het belang van biodiversiteit voor de landbouw. Vervolgens sprak lijsttrekker Henk Nijmeijer de volle zaal toe. Ook Jan Nicolai zei kort wat over zijn rol als lid van Natuurlijk Water binnen waterschap Vechtstromen.
Afgelopen zaterdagochtend mochten we de gemeentelijke fractie van de Christen Unie ontvangen. Ook deze keer zijn verschillende aspecten van de landbouw besproken. Ook was er aandacht voor duurzame energie en kwam zonnepark Daalkampen aan de orde. Al met al weer drie plezierige bijeenkomsten gehad. Mooi dat er zoveel mensen open staan voor het verhaal van de duurzame akkerbouw van Stichting Veldleeuwerik. Bedankt voor jullie komst.
cu te gast 2 feb 19
Christen Unie Borger-Odoorn te gast in de sneeuw.