Een komen en gaan van belangstellenden.

Een komen en gaan van belangstellenden.

De afgelopen periode was het weer een komen en gaan van belangstellenden op ons bedrijf. Anderhalve week geleden was de afdeling Odoorn van de Vrouwen van Nu te gast. Een groep van bijna 35 dames luisterde vol belangstelling naar de uitleg over de dagelijkse praktijk op het boerenerf.
Een aantal dagen later zag het er groen en rood. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in zuid oost Drenthe hadden een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd vooruitlopend op de Provinciale Staten verkiezing. Vanuit heel Drenthe kwamen geïnteresseerden naar Odoorn om mee te discussiëren over het thema biodiversiteit. Ik mocht aftrappen en heb verteld over agrarisch natuurbeheer. Maar ook over hoe we met de bodem bezig zijn en gezamenlijke proef met bloemenranden. Als boeren zien we het belang van biodiversiteit voor de landbouw. Vervolgens sprak lijsttrekker Henk Nijmeijer de volle zaal toe. Ook Jan Nicolai zei kort wat over zijn rol als lid van Natuurlijk Water binnen waterschap Vechtstromen.
Afgelopen zaterdagochtend mochten we de gemeentelijke fractie van de Christen Unie ontvangen. Ook deze keer zijn verschillende aspecten van de landbouw besproken. Ook was er aandacht voor duurzame energie en kwam zonnepark Daalkampen aan de orde. Al met al weer drie plezierige bijeenkomsten gehad. Mooi dat er zoveel mensen open staan voor het verhaal van de duurzame akkerbouw van Stichting Veldleeuwerik. Bedankt voor jullie komst.
cu te gast 2 feb 19
Christen Unie Borger-Odoorn te gast in de sneeuw.