Precisielandbouwdag een succes!

Precisielandbouwdag een succes!

Op 23 mei 2019 organiseerde Agrio haar eerste akkerbouwevenement bij ons op het bedrijf. Deze dag stond in het teken van precisielandbouw. Vier sprekers gaven tijdens de plenaire sessie hun kijk op precisielandbouw en deelden hun praktijkervaringen. Daarnaast waren er meerdere workshoprondes waar de bezoekers kennis kon nemen van de verschillende technieken. Zo waren er demo’s met een drone en met een spuit met gewassensoren. Ook waren er meerdere standhouders waar de nodige kennis gehaald kon worden. De opkomst was met 150 bezoekers uit heel Nederland boven verwachting. In onderstaande links een verslag en een foto impressie van de dag.

verslag:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206263-precisielandbouw-een-zegen-of-toch-een-speeltje-voor-de-jonge-boer/

fotoreportage:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206290-fotoserie-akkerwijzer-precisielandbouwdag-2019-in-odoorn-dr/

 

Bezoek delegatie ministerie LNV

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 15 mei bracht een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Drenthe. Dit na aanleiding van een stakeholders bijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik eerder dit jaar. Daar gaf iemand van het ministerie een inleiding over oa kringlooplandbouw. Daarin kwamen meerdere voorbeelden naar voren die we al lange tijd toepassen. Om een beeld van de praktijk te kunnen geven heb ik de mensen van het ministerie uitgenodigd op ons bedrijf en deze werd positief ontvangen. Afgelopen woensdag was het zover en verwelkomden  we maar liefst 13 personen.

Om de bezoekers niet voor een halve dag naar het (verre) noorden te laten komen zijn we de ochtend naar een belangrijke speler in de regio geweest. We bezochten het kweekbedrijf van Averis Seeds in Valthermond. Deze honderd procent dochter van onze coöperatie Avebe houdt zich bezig met het kweken van nieuwe aardappel rassen voor de zetmeelindustrie en het vermarkten van pootgoed. De groep kreeg eerst een inleiding over de strategie van Avebe en allerlei actuele zaken. Vervolgens kregen we een korte rondleiding door de kassen en kwam het kweekwerk aan de orde.

lnv bezoek 3 karna

De lunch werd in Odoorn, in onze vergaderzaal, genuttigd. Waarna ik een inleiding mocht houden over verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn op ons landbouwbedrijf. Duurzame akkerbouw volgens de methodiek van Veldleeuwerik werd belicht, waarna meerdere praktijk voorbeelden aan de orde kwamen. We hebben gesproken over biodiversiteit, precisie landbouw en energie. Maar ook is de te lage bemestingsnormen zijn aangestipt. Aansluitend maakten we een rondje over het bedrijf. En hebben we bij het proefveld met een biologische fungicide gekeken. Wat mij betreft een geslaagde dag.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Afgelopen week zijn de laatste akkerranden en wintervoedselveldjes gezaaid (agrarisch natuurbeheer). Daarmee zijn de poot en zaai werkzaamheden voor dit voorjaar ten einde gekomen. Het was wel weer een bijzonder voorjaar met zeer warme weken eind februari, veel neerslag in maart en droog in april en koud begin mei. De eerste suikerbieten werden 10 dagen later dan normaal gezaaid, ten tijde van de vorst stond een groot gedeelte er rond 13 april boven en hebben dit toch overleefd. De laatste gerst werd 30 maart gezaaid en kwam mooi op. Vanaf 6 april zijn we begonnen met aardappels poten. Iets later dan normaal. Eerst gingen de zetmeelaardappels erin, gevolgd door de pootaardappelen. Dit seizoen hadden we ondersteuning van een Deense stageloper. Hierdoor verliep alles vlot en gingen de laatste aardappels op ons bedrijf 18 april de grond in. Vervolgens is er bij collega’s nog wat gepoot. Dankzij de hoge temperaturen half april komen de aardappels snel aan de groei. Begin mei kwamen de eerste aardappels er al door. Tot nu toe een redelijk mooie start van seizoen 2019.

bietje 19

net opgekomen suikerbietje