Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Afgelopen week zijn de laatste akkerranden en wintervoedselveldjes gezaaid (agrarisch natuurbeheer). Daarmee zijn de poot en zaai werkzaamheden voor dit voorjaar ten einde gekomen. Het was wel weer een bijzonder voorjaar met zeer warme weken eind februari, veel neerslag in maart en droog in april en koud begin mei. De eerste suikerbieten werden 10 dagen later dan normaal gezaaid, ten tijde van de vorst stond een groot gedeelte er rond 13 april boven en hebben dit toch overleefd. De laatste gerst werd 30 maart gezaaid en kwam mooi op. Vanaf 6 april zijn we begonnen met aardappels poten. Iets later dan normaal. Eerst gingen de zetmeelaardappels erin, gevolgd door de pootaardappelen. Dit seizoen hadden we ondersteuning van een Deense stageloper. Hierdoor verliep alles vlot en gingen de laatste aardappels op ons bedrijf 18 april de grond in. Vervolgens is er bij collega’s nog wat gepoot. Dankzij de hoge temperaturen half april komen de aardappels snel aan de groei. Begin mei kwamen de eerste aardappels er al door. Tot nu toe een redelijk mooie start van seizoen 2019.

bietje 19

net opgekomen suikerbietje