Bezoek Landbouw minister Carola Schouten

Bezoek Landbouw minister Carola Schouten
Maandag 8 juli 19 was minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten te gast op ons akkerbouwbedrijf. Zij kwam om met eigen ogen te zien hoe droog het is. De huidige situatie is niet best. Er dreigt voor het tweede jaar op rij een forse financiële schade voor de akkerbouw als gevolg van het neerslag te kort. Het is op dit moment droger dan in 2018. De minister was onder de indruk van de trieste situatie in het veld.
Gelukkig was er tijdens dit bezoek ook nog tijd om andere actuele onderwerpen te bespreken. Tijdens de maaltijd, die we met het hele gezin en de minister nuttigden werd er gesproken over kringloop landbouw en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerranden en de vele insecten die daar door de Vlinder Stichting geteld worden kwamen aan de orde. Ook mocht de winstverdeling in de voedselketen niet ontbreken. De minister nam alle tijd om in gesprek te gaan. Ze had oprecht aandacht voor onze situatie en onze kijk op de hedendaagse landbouw. Na het keukentafel gesprek is er gekeken bij een perceel zetmeelaardappelen. Hier was goed te zien hoe droog het is. De slappe bladeren van de verdorde planten laten de ernst van de situatie goed zien. Ook had ze nog even tijd om in de aardappels een vlog met onze dochter Sterre te maken (zie elders op onze site) Aansluitend was er gelegenheid voor de pers om haar te bevragen.
We zijn blij met het bezoek en danken de minister voor haar komst. En nu hopen dat het snel gaat regenen.
minister schouten aan tafel

De droogte van 2019.

De droogte van 2019.

Het jaar 2019 begint steeds meer op 2018 te lijken en niet in positieve zin. De droogte slaat voor het tweede jaar op rij toe. Waar vorig jaar heel Noord West Europa met de droogte te kampen had, is het nu een strook aan de oostkant van Nederland. Het potentieel neerslagoverschot is in dit gebied fors negatief. Deze droge periode komt ook eerder dan in 2018. In dat jaar viel er in mei nog veel regen. Op sommige plaatsen met waterschade. Dankzij die regen was de graanoogst goed. Nu is het vanaf mei al droog. De zomergerst leed in deze maand al aan droogte en het kleine beetje regen in juni heeft niet geholpen. De opbrengst zal dan ook veel lager zijn dan vorig seizoen. De suikerbieten houden nog redelijk stand, al is de droogte goed te zien op de lichte perceelsgedeelten. Deze bieten “slapen” en zullen na een natte periode hopelijk verder groeien (zie foto).  Als er regen komt is hier dan nog een redelijke opbrengst te verwachten. Voor de aardappels is het nu kritiek. De pootaardappelen hebben als gevolg van de droogte een deel van de knollen laten staan. Waardoor de opbrengst zeker lager uit zal vallen. De zetmeelaardappelen hebben nog een lange weg voor de boeg. Als er regen komt dan zijn er percelen die zich enigszins zullen herstellen. Hier is nog een redelijk opbrengst te verwachten. Maar er zijn ook percelen of perceelsgedeelten die inmiddels zo geleden hebben dat er geen of weinig aardappels meer bijgroeien. Kortom een zorgelijke situatie.

aardappels verdroogd