De droogte van 2019.

De droogte van 2019.

Het jaar 2019 begint steeds meer op 2018 te lijken en niet in positieve zin. De droogte slaat voor het tweede jaar op rij toe. Waar vorig jaar heel Noord West Europa met de droogte te kampen had, is het nu een strook aan de oostkant van Nederland. Het potentieel neerslagoverschot is in dit gebied fors negatief. Deze droge periode komt ook eerder dan in 2018. In dat jaar viel er in mei nog veel regen. Op sommige plaatsen met waterschade. Dankzij die regen was de graanoogst goed. Nu is het vanaf mei al droog. De zomergerst leed in deze maand al aan droogte en het kleine beetje regen in juni heeft niet geholpen. De opbrengst zal dan ook veel lager zijn dan vorig seizoen. De suikerbieten houden nog redelijk stand, al is de droogte goed te zien op de lichte perceelsgedeelten. Deze bieten “slapen” en zullen na een natte periode hopelijk verder groeien (zie foto).  Als er regen komt is hier dan nog een redelijke opbrengst te verwachten. Voor de aardappels is het nu kritiek. De pootaardappelen hebben als gevolg van de droogte een deel van de knollen laten staan. Waardoor de opbrengst zeker lager uit zal vallen. De zetmeelaardappelen hebben nog een lange weg voor de boeg. Als er regen komt dan zijn er percelen die zich enigszins zullen herstellen. Hier is nog een redelijk opbrengst te verwachten. Maar er zijn ook percelen of perceelsgedeelten die inmiddels zo geleden hebben dat er geen of weinig aardappels meer bijgroeien. Kortom een zorgelijke situatie.

aardappels verdroogd