Graanoogst 2019.

Graanoogst 2019.

Ondanks de droogte was de graanoogst dit jaar niet zo vroeg als in 2018. De laatste week van juli is vrij normaal voor de oogst van brouwgerst. Als gevolg van de droogte konden we wel eerder op de dag starten. Normaal gesproken moet de zon eerst flink schijnen wil het graan droog genoeg zijn en dat is vaak in de loop van de middag. Maar door de uitblijvende regen en de periode van 40 graden een week eerder was de gerst kurkdroog. Dus na de koffie werd al gestart met het combinen. En als je vroeg start kun je veel doen op een dag. De brouwgerst was dan ook zo binnen. De opbrengsten zijn matig. Met name de lichte zandgrond heeft fors geleden van de droogte. De betere, leemhoudende gronden, gaven nog een redelijke opbrengst. Nu de percelen vrij zijn wordt er natuurgras over verstrooid. Dit wordt samen met het verhakselde stro ingewerkt en na voldoende regen wordt er een groenbemester in gezaaid.