Groenlicht voor zonneparken.

Groenlicht voor zonneparken.

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen zonnepark Daalkampen. Alle bezwaren zijn door de rechter ongegrond verklaard, daarmee is duidelijkheid ontstaan. De plannen zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt waarbij altijd getracht is om rekening te houden met de omgeving en omwonenden.

Ook de vergunning van zonnepark Exloo is onherroepelijk verklaard. Dit is het eerste zonnepark uit de zonneakkerpoule van boeren in de gemeente. Op minder goede landbouwgrond (veenoxidatie) komt een park van 50 ha. Het zonnepark ligt aan de oostkant van het dorp Exloo.