Einde oogst 2019

In de nacht van 5 op 6 december zijn de laatste suikerbieten gerooid. Daarmee kwam er een einde aan oogst 2019. Ook 2019 is een jaar dat we liever snel vergeten. 2018 was een droog jaar, maar 2019 was niet veel beter. Het verschil met vorig jaar was dat de regen dit jaar wel viel, maar heel lokaal. Er zijn percelen waar amper water gevallen is. De opbrengsten in de regio verschillen daardoor enorm. Helaas viel aan de noordkant van Odoorn heel weinig regen. Andere percelen verder van huis water beter bedeeld. De suikerbieten en zetmeelaardappels stonden allemaal rond de boerderij. Vandaar ook dat met name deze gewassen niet beter waren dan vorig jaar. Erg matige opbrengsten met, in tegenstelling tot vorig jaar, erg lage gehalten. De pootaardappelen waren gemiddeld beter dan vorig jaar, dat maakt nog iets goed. We hopen voor 2020 weer op een normaal groeiseizoen.

Verdroogde aardappels.