Er zijn meerdere bodemscanners. De meesten werken volgens hetzelfde principe, ze meten de elektrische geleidbaarheid van de bodem. Toch is het lastig om de juiste scanner te kiezen. Na de Verisscan en de EM38 hebben we inmiddels enige ervaring met de Soil Xplorer opgedaan. De afspraken die we konden maken in combinatie met de kosten van de SoilXplorer hebben er toe geleid dat deze is aangeschaft door Nicole Bartelds (De Databoerin) en ingezet zal worden voor ons project MaxSus.
Afgelopen week hebben we ruim 50 ha op ons bedrijf gescand. Op onze zanderige gronden geven vooral  hogere organische stof gehalten en het leemgehalte een hogere gemeten geleidbaarheid. Aan de hand van de scan worden zones aangewezen op de percelen. Deze zones worden vervolgens bemonsterd en geanalyseerd. Zo krijgen we een goed beeld van onze grond.
Een voorbeeld van een gescand perceel.