bijeenkomst -voorBoeren-

bijeenkomst -voorBoeren-

 -voorBoeren-  is een initiatief waarmee boeren met elkaar en van elkaars ervaringskennis over duurzaamheid kunnen leren.  Bij  -voorBoeren- staan innovatie en concreet aan de slag gaan centraal.

 
 
Op 17 juli zijn boeren welkom bij twee Drentse collega’s op het bedrijf. In Odoorn bij Jan Reinier de Jong en in Oosterhesselen bij Gerard Lanting, beiden akkerbouwer. Tijdens het bezoek laten ze graag zien wat zij op hun bedrijf doen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Sparren en ervaringen delen met collegaboeren staan centraal. Welke problemen kwamen zij tegen; welke oplossingen vonden zij en wat levert het op? Van bodemstructuur, bodemleven en kringloopaspecten tot duurzame energie. Allerlei thema’s en praktijkvoorbeelden komen aan bod! Ben je boer en wil je meedoen? Je kunt deelnemen aan één of twee bezoeken. Tussen de middag zijn er broodjes. Geef je op door een mailtje te sturen aan info@voorboeren.nl. Dan ontvang je een bevestiging met details.
 
 
 
10:00 – 12:00 uur
Jan Reinier de Jong in Odoorn: 100 ha zandgrond; zetmeelaardappelen, pootaardappelen, brouwgerst, suikerbieten. Als voormalig broedplaats van stichting Veldleeuwerik heeft De Jong oog voor heel diverse aspecten van duurzaamheid. Een experiment met opslag van zonne-energie in Lithiumbatterijen bijvoorbeeld. En dan met de opgeslagen energie de elektrische beregeningsinstallatie laten draaien. Maar hij neemt ook deel aan agrarisch natuurbeheer met monitoring van insecten. Hij zet stappen met precisielandbouw. Gewassensoren helpen bijvoorbeeld bij het plaatsspecifiek doseren van fungicide in de aardappels. Maar hij werkt ook met bodemkaarten. De Jong doet mee aan een proef met het EasyConnect systeem waarmee je de spuitmachine emissieloos kunt vullen. Geen gedoe meer met maatbekers en handschoenen.
 
 
12:15 – 13:00 uur Lunch
 
 
13:15 – 15:15 uur Gerard Lanting in Oosterhesselen: 60 ha esgrond; Voor zaaizaad: zomertarwe, haver, pompoen, kervel, krulpeterselie. Voor consumptie: cichorei, sperziebonen, valeriaan, waspeen, mais. Lanting is overtuigd biologisch boer. Hij begon zijn bedrijf in 2003 op gangbare grond. Hij kwam de nodige problemen tegen in het begin. O.a. schadelijke aaltjes. Interessant om te horen hoe hij die problemen tackelde. Door het inmiddels levendige bodemleven hoeft hij veel minder te bemesten. Ook werkt hij samen met een veehouder. Nu steeds meer gangbare boeren op zoek zijn naar manieren om de natuurlijke processen in en boven de grond meer voor zich te laten werken, kan het inspirerend zijn om eens mee te kijken met een biologische boer die daar veel ervaring mee heeft.
 
Bekijk de volledige bedrijfsprofielen op de website: www.voorboeren.nl.
 
 
Corona
De regelgeving rond Corona maakt het mogelijk om deze bijeenkomst te organiseren. Een flink deel vindt plaats in de openlucht. En al lijkt de besmettingsdreiging op dit moment wat afgenomen, we zullen er wel alles aan doen om besmetting te voorkomen. We doen een dringend beroep op alle deelnemers om niet deel te nemen bij klachten. En om zich tijdens de bijeenkomsten en onderweg te houden aan de regels. Zoals die met betrekking tot de anderhalve-meter en hygiëne.