Einde oogst 2020.

Einde oogst 2020.

Zaterdag 12 december heeft loonbedrijf Weco De Hondsrug onze laatste suikerbieten gerooid. Hiermee kwam er een einde aan oogst 2020. Het jaar 2020 is beter dan voorgaande 2 jaren. Dat kan gauw. De droogte heeft in die jaren grote schade veroorzaakte. Maar ook in 2020 was droogte een punt van zorg. Met name de suikerbieten hebben daar dit jaar het meeste van geleden. Dat begon al direct na het zaaien, waar door de droogte jonge plantjes slecht opkwamen. En ook tijdens de zomer bleven de regenbuien Odoorn mijden. Nu een groot deel van de suikerbieten is verwerkt, blijkt dat het suikerpercentage laag is, dit is een landelijk probleem. De kilogram opbrengst ligt op ons bedrijf tov van het meerjarige gemiddelde 20 procent lager. Dat is niet overal zo. Onze suikerbieten konden we niet beregenen. De brouwgerst en een deel van de aardappels wel. Bij de aardappels zijn de opbrengsten, net als bij de zomergerst, hoger dan voorgaande jaren, maar zeker niet top. Moeder natuur heeft zich laten gelden.

Als gevolg van Corona staan bij sommige gewassen de prijzen onder druk. De consumptie van bier is fors gedaald. Dat heeft een licht effect op de prijs van brouwgerst. Dat prijseffect zie ook bij suiker(bieten). Dit heeft niet met consumptie te maken. Maar de landen waar suikerriet geteeld worden kiezen ervoor om hun suiker op de suikermarkt af te zetten. In veel gevallen wordt rietsuiker als ethanol (biobrandstof) verkocht. Maar door de lage brandstofprijzen maken ze nu een andere keuze en wordt deze suiker gedumpt op de wereldmarkt. Hierdoor staat de suikerprijs onder druk. Dat helpt ons financieel niet. Overigens is de suiker in de supermarkt niet goedkoper geworden, dat geldt ook voor koekjes, chocolade en andere producten waar veel suiker in zit. Voor het verzorgen van de pootaardappelen hebben we vaste afspraken. Hier komen we redelijk goed weg. Onze zetmeelaardappelen gaan naar Avebe. Avebe heeft deels te lijden van Corona. Maar plukt er ook de vruchten van. Het gemiddeld consumptiepatroon is wereldwijd sterk veranderd. Er worden veel meer noedels en diepvriespizza’s gegeten. En daar zitten veel producten van onze zetmeelaardappels in. De uitbetalingsprijs is dus vrij normaal. Gemiddeld gezien is 2020 een matig jaar. We hopen voor 2021 weer op een normaal groeiseizoen.

Inschuren van de zetmeelaardappels.