Einde voorjaarswerk 2021.

Einde voorjaarswerk 2021.

De rust is (even) terug gekeerd. De voorjaarswerkzaamheden zijn nagenoeg achter de rug. Op 19 april gingen de laatste aardappels de grond in. Vervolgens zijn de laatste wintervoedselvelden gezaaid. Er moeten nog een paar bloemenranden gezaaid worden, maar daar is het eigenlijk nog te koud voor.

De eerste week van maart werd de brouwgerst gezaaid. De grond lag mooi en het was relatief droog. Half maart viel er wat regen waardoor het werk even stil lag, maar eind maart waren de bieten gezaaid en de eerste zetmeelaardappels al gepoot. Af en toe viel er wat regen en sneeuw maar de omstandigheden waren prima. Half april werd het zelfs droog, vergelijkbaar met 2020 maar met heel andere temperaturen. Vorig jaar was het erg warm, nu was het erg koud met een schrale wind. Eind april, begin mei viel er de nodige regen, wat de groeiomstandigheden verbeterden. Maar het is koud. De gerst heeft de nodige vorstschade. In de suikerbieten is dit gelukkig niet te zien, maar de stand is matig en een paar mooie warme dagen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor de aardappels. Ondanks dat we iets eerder gestart zijn met poten, zijn de aardappels nog niet verder dan voorgaande jaren. Hopelijk komt er binnenkort iets warmer weer aan en gaan we een normaal groeiseizoen tegemoet.

akkerranden zaaien