Werkzaamheden percelen Daalkampen

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Op korte termijn zullen de eerste werkzaamheden op de percelen waar zonnepark Daalkampen komt beginnen. Dit betreft vooral werkzaamheden van landbouwkundige aard. De grond heeft een beetje aandacht nodig. De natte oogst afgelopen herfst heeft letterlijk zijn sporen na gelaten. De komende periode zal de grond in ere hersteld worden. Er zullen delen gemaaid en gefreesd worden. De percelen zullen losgetrokken worden met een cultivator en vervolgens worden ze geëgaliseerd. Aansluitend zal het terrein worden ingezaaid met een kruidenrijk grassenmengsel.