Archeologisch onderzoek

Een onderdeel van de bouw van Zonnepark Daalkampen is het Archeologisch onderzoek. In de omgeving van Borger is in het verleden veel gevonden wat naar onze verre voorvaderen herleid. Dus voor dat de aanleg van het zonnepark begint is er in overleg met de huis archeoloog van de gemeente een plan van aanpak opgesteld voor Archeologie. Aan de hand van een bodemscan en hoogtekaarten is er een goed beeld ontstaan van waar eventueel iets van waarde zou kunnen zitten. Afgelopen week heeft een team van archeologen een bodemonderzoek uitgevoerd. Op verschillende delen van het terrein zijn kleine en grote proefsleuven gegraven. Laag voor laag is de ondergrond bekeken en is er gezocht naar sporen. In veel gevallen was de ondergrond door werkzaamheden vanuit het verleden verstoord. En op de niet verstoorde lagen werd weinig gevonden van bijzondere waarde.