Civiele werkzaamheden

De afgelopen periode is er gestart met de civiele werkzaamheden op het zonnepark Daalkampen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf Stuut. Na het archeologische onderzoek is dit het volgende “zichtbare” werk op het terrein. De afgelopen weken zijn onder begeleiding van twee archeologen de bouwwegen uitgegraven. Deze worden aangelegd om het zonnepark goed bereikbaar te houden. Dit is handig met de aanvoer van de onderconstructie en de zonnepanelen. Maar ook later voor de onderhoudsploeg is het makkelijk als de zonnepanelen goed bereikbaar zijn. En ook de brandweer stelt een goede bereikbaarheid op prijs. Inmiddels zijn er een aantal kleine tussensloten gedempt. Komende periode zullen de bouwwegen aangevuld worden met verharding. Ook zal er een nieuwe hoofdwatergang in de Noordwest hoek gegraven worden. Met de vrijgekomen grond zal het terrein enigszins vlakgemaakt worden. Zo het nu lijkt zal half juli de omheining geplaatst gaan worden. Dan zal ook gestart worden met het slaan van de eerste palen voor de onderconstructie.