De panelen liggen.

De panelen liggen.

Op 19 augustus legden onze dochters het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen, een bijzonder moment. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is veel gebeurd. De afgelopen periode is er hard gewerkt door de mannen van EVKlips. Er zijn ruim 40.000 panelen gelegd. Verder is alle bekabeling aan de panelen gemonteerd en zijn de hoofdkabels ingegraven. Ook is het tweede inkoopstation geplaatst. Het wachten is op de transformatorstations. Deze hebben vertraging, waardoor het werk de komende weken nagenoeg stil ligt. In november zullen de werkzaamheden hervat worden.