Bodemscan met SoilExplorer

Ook dit najaar hebben we weer meerdere percelen gescand. Dit doen we voor ons precisielandbouwproject MaxSus. We maken hiervoor gebruik van de SoilExplorer van de Data Boerin, Nicole Bartelds. De bodemscanner meet oa de geleidbaarheid. Op basis hiervan kunnen perceelgedeelten aanwijzen in een kavel. Deze delen zijn aansluitend bemonsterd en geanalyseerd. Vervolgens kun je taakkaarten maken waarmee je plaatsspecifiek kunt bemesten, maar ook beregenen.