Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zoals eigenlijk bij alle elektrische apparaten, is het mogelijk dat er elektro magnetische straling vrijkomt bij een zonnepark. In 2018 was er bij de vergunningaanvraag van verschillende zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn regelmatig discussie over de elektromagnetische straling. Er was zorg bij inwoners van de gemeente, maar ook bij Astron, de eigenaar van de Lofar telescoop. De GGD Drenthe gaf aan dat er geen reden tot ongerustheid was.

Voor de vergunning is op initiatief van Astron en Agentschap Telecom, per zonnepark bepaald hoeveel straling er mocht worden uitgestoten om mogelijke storing aan de Lofar telescoop te voorkomen. Deze normen liggen dermate laag dat er geen enkele hinder voor omwonenden is. Een groot aantal zonnepark ontwikkelaars (parken Exloo, Buinen, Buinerveen, Westdorp en Daalkampen) hebben gezamenlijk een systeem laten ontwerpen om elektromagnetische straling te voorkomen. Er is een speciale omkasting voor de omvormers gemaakt. En tussen de kabels zijn filters gezet die straling tegen gaan.

Afgelopen periode is zonnepark Daalkampen als een van de laatste zonneparken beoordeeld door Agentschap Telecom en Astron. De uitermate fijne meetapparatuur konden duidelijk vaststellen dat de straling keurig beneden alle grenzen was en dat alle maatregelen uitstekend hebben geholpen. Ook op 3 meter de omvormers was van overschrijding geen sprake. “Een oplader van een mobiele telefoon geeft zo’n 50 keer meer straling dan de gemeten straling bij de omvormer”. Zowel Astron als de gespecialiseerde meet partij waren zeer tevreden met de uitkomst.