Akkerbouwbedrijf

 

Jan Reinier de Jong en Jose Bos runnen een akkerbouwbedrijf in Odoorn. Het Drentse bedrijf ligt midden op de Hondsrug. Een opstuwingswal die in de ijstijd is ontstaan. De grond bestaat it lichte zand grond tot lemig zand. Duizenden jaren geleden werd hier al op kleine schaal landbouw bedreven door de Hunebedbouwers. Een paar honderd meter van het bedrijf ligt een Hunebed (D32).

 Het bedrijf omvat ruim honderd hectare. Zij telen suikerbieten, brouwgerst, zetmeelaardappelen en pootaardappelen. De suikerbieten gaan naar de coöperatie Cosun die ze verwerkt tot suiker oa onder de merknaam Van Gilse. De brouwgerst gaat via Agrifirm naar Holland Malt om daar vermout te worden. Vervolgens wordt er bij Heineken een lekker biertje van gebrouwen. De zetmeelaardappelen worden na de oogst grotendeels opgeslagen in een bewaarschuur. In februari gaan ze naar de grootste aardappelzetmeel verwerker ter wereld, Avebe. Zij maken er aardappelzetmeel van dat verwerkt wordt in bv papier, sausen, drop en behangplaksel. De pootaardappelen zijn voor eigen gebruik en voor collega’s in de buurt.Naast de traditionele akkerbouwgewassen hebben ze een paar hectare akkerranden met mooie bloemen voor bijen en vlinders. Ook zijn er op percelen wintervogelvoervelden, waarop een granenmix geteeld wordt die niet geoogst wordt, zodat overblijvende wintervogel hier van kunnen eten. In 2017 worden er ook akkerranden aangelegd voor de knoflookpad.

 Op het bedrijf wordt duurzame energie geproduceerd. Alle daken liggen vol zonnepanelen. De ruim 1050 zonnepanelen produceren naast eigen stroombehoefte, elektriciteit voor de markt (ongeveer 60 huishoudens). De productie wordt in een grote accu op het bedrijf opgeslagen. Een uniek project in Nederland.

Sinds een paar jaar wordt er met GPS gewerkt. In eerste instantie om de trekker in een rechte lijn over de percelen te laten rijden. Door niet te hoeven sturen kun je je beter focussen op de werkzaamheden. In 2012 is er een nieuwe spuitmachine gekocht. Deze spuitmachine wordt aangestuurd door het GPS systeem. Daardoor is er geen spuitcomputer meer nodig. En kan de spuit dmv de GPS nog nauwkeuriger werken. De afgelopen drie seizoenen heeft Jan Reinier Optrx gewassensoren gewerkt. Met deze sensoren kan hij de gewasgroei beter volgen. Het “oog” van de sensor kan veel eerder afwijkingen in het gewas constateren dan het oog van de boer. Hier kun je dan sneller op in spelen.

 Het bedrijf is sinds 2012 Cittaslow supporter in de gemeente Borger-Odoorn. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

 Ook is het akkerbouwbedrijf deelnemer van Stichting Veldleeuwerik. Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor heeft ze een eigen duurzaamheidssystematiek ‘Veldleeuwerik’ ontwikkeld. De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

 Jose heeft naast haar werkzaamheden op de boerderij een parttime baan als deskundige infectie preventie in het ziekenhuis. Jan Reinier is bestuurder in de coöperatie Het Drents Collectief dat zich bezig houdt met agrarisch natuurbeheer, natuurbeheerder en beheerder van zonneakker poule in de regio. Samen hebben zij drie dochters.

img-20161214-wa0006 img-20161214-wa0007 img-20161214-wa0018 img-20161214-wa0022 a6