Start oogst 2017.

Start oogst 2017.
In augustus zijn we begonnen met oogsten. Als eerste werd de brouwgerst gemaaid. Dit doen we zelf met onze New Holland TX66. Door het wisselvallige weer ging het dorsen met horten en stoten. Maar na een paar dagen was de graanoogst binnen met een gemiddeld vochtpercentage van net onder de 15 procent.  De opbrengst van de gerst is maar heel gewoon, maar viel niet tegen gezien de lange droge periode in mei en juni. Dankzij het vroege zaaien zat er erg weinig doorwas in. De mf met rooierkwaliteit is verder goed en de gerst zal zeker voor de brouwgerst premie in aanmerking gaan komen.
Ook de aardappeloogst is begonnen. De eerste percelen pootaardappelen zitten inmiddels in de kist. Dankzij een paar mooie dagen hebben we de nattere percelen gerooid. De opbrengst lijkt redelijk en tot op heden is de kwaliteit goed. Hopen dat we de komende periode mooi door kunnen rooien en dat alle kisten snel vol zijn.

TV opnames RTL Z “Doe Maar Duurzaam”.

TV opnames RTL Z “Doe Maar Duurzaam”.

Vandaag zijn er op ons bedrijf opnames gemaakt voor het programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z. De reportage is gemaakt in opdracht van Jules Energy. En omdat ons bedrijf met zonnepanelen en lithuim accu één van de eerste klanten van dit bedrijf is, zijn de opnames hier geschoten. Het gaat over de unieke manier van werken van Jules. Jules Energy is één van de eersten die haar klanten de mogelijkheid biedt zelf “energiebedrijf” te worden. Dankzij slimme software is het mogelijk de verschillende stroommarkten bedienen. Hierbij kun je denken aan bv. de Onbalansmarkt, APX, de FCR en de particuliere markt. Het programma met het item wordt in tussen 13 en 20 augustus 5 keer uitgezonden op RTL Z.rtlz byd

Juni 2017. De stand van het gewas.

Juni 2017. De stand van het gewas.

Half maart werden de eerste percelen ingezaaid met brouwgerst en suikerbieten. Niet kort daarna werden de aardappels gepoot. Op een paar koude nachten na begin april, was het een mooi voorjaar. De suikerbieten kwamen massaal op en hebben niet vaak zo mooi gestaan. Ook de gerst kwam vlot aan de gang. De aardappels leken door het koude weer wat trager op te komen. Maar eind april prikten de eerste plantjes toch al uit de rug. Dankzij de hogere temperaturen in mei groeiden de gewassen als kool. Helaas bleven de vaak beloofde regenbuien uit. Wat resulteert in een fors neerslag te kort. En enkele tropische dagen 2e helft mei deden de gewassen geen goed. Gelukkig was de structuur van de grond dit voorjaar mooi en hebben we onze grond aardig op orde. Waardoor we redelijk vitale gewassen hebben staan, die tegen een stootje kunnen. Begin juni hebben we te maken met een weersomslag. Nu maar hopen dat, na een enkele spontane bui, er echt regen gaat vallen. Voor de graan percelen is het leed al geleden. Vooral de perceelsgedeelten met lichtere grond hebben behoorlijk geleden en is de schade onherstelbaar. De suikerbieten hebben genoten van de warme dagen en een mooie penwortel gemaakt. Dat biedt op termijn perspectief. Ik verwacht een goede opbrengst. Ook de (vroege) aardappels hebben geleden van de droogte maar het groeiseizoen is nog lang. Het kleine beetje regen heeft ze goed gedaan. En moeder natuur herstelt zich vaak weer.

Bezoek Provinciale Staten. Toekomgerichte landbouw.

Bezoek Provinciale Staten. Toekomgerichte landbouw.

Vanmorgen waren de leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe op bezoek. Zij waren op een excursie bij twee landbouw bedrijven in kader van het programma Toekomstgerichte Landbouw ‘Van boer naar bord en bloemenvaas’ waarvoor het provinciebestuur een kleine 5 miljoen euro uittrekt. Ons akkerbouwbedrijf werd als eerste door de delegatie bezocht.

Op 1 februari mochten we op het provinciehuis al kort toelichten waar de hedendaagse akkerbouw mee bezig is en wat we op termijn verwachten. Nu was het de beurt aan de bestuurders om dit eens in de praktijk te zien. Onder het genot van een kop koffie luisterden de politici naar een presentatie in de vergaderzaal. Aan de hand van ons duurzaamheidsplan en kwamen bodem, gewasbescherming en gps, agrarisch natuurbeheer en energieopslag aan de orde. Afsluitend maakten we een rondje over het erf en werden de accu, de schuren en zonnepanelen bekeken.

Voorjaar 2017. Alles in de grond.

Voorjaar 2017. Alles in de grond.
Afgelopen zaterdag 8 april hebben we de laatste aardappels gepoot. Daarmee komt een einde aan de echte voorjaarswerkzaamheden. Er moeten nog wel een paar akkerranden gezaaid worden, maar dat doen we later. De bieten gingen half maart de grond in en ook de brouwgerst ging er vlot achter aan. Zaterdagmiddag 25 maart werden de eerste zetmeelaardappelen gepoot. De dagen erna zijn de rest van de “fabriekers” gepoot. Aansluitend gingen de pootaardappelen de grond in. Dit kost wat meer tijd. Ten eerste omdat er veel meer pootgoed per hectare geplant wordt en ten tweede het gaat vaak om meerdere kleine partijen. En na elk ras moet de pootmachine netjes leeg gemaakt worden. Het is ook altijd een hele kunst om met de verschillende hoeveelheden pootaardappelen uit te komen.
volle bak
Een dikke regen bui gooide zaterdag 1 april nog roet in het eten. Het weekend begon wat eerder dan verwacht. Door deze regen konden we pas maandagmiddag weer verder met poten. Al met al liep alles mooi door, mede dankzij inzet van de hele familie, onze weekend assistenten en ook onze stageloper. Inmiddels staan de bieten er heel mooi boven. Met een boven gemiddeld aantal planten. Ook de brouwgerst kleurt de percelen al mooi groen. We hebben niet vaak zo’n mooie start van het seizoen gehad.

Voorjaar 2017: Een drukke maar nuttige week.

Voorjaar 2017: Een drukke maar nuttige week.

Afgelopen week is er veel gebeurd in het veld. Op maandag 13 maart leken meerdere percelen grond al redelijk bekwaam. Op dinsdag is de kunstmest gestrooid. De meeste bemesting wordt dit jaar door een loonwerker uitgereden. Simpelweg omdat zij vergelijkbare meststoffen kunnen verspreiden voor dezelfde of lagere prijs dan als ik dat zelf doe. Alleen het masterbietenzout en een beetje kali 60 hebben we zelf gestrooid. Op woensdag kwam loonbedrijf Van der Stelt. Zij brachten ammoniumsulfaat op het land. Ongeveer 70 hectare hebben ze bemest met deze stikstof meststof. Aansluitend hebben we het eerste graanperceel bewerkt. Op donderdag was loonbedrijf Bruggers met hun driewieler aanwezig om rundveemest te injecteren voor loonbedrijf Verhoef. De rundveemest is de basis voor de suikerbieten en zetmeelaardappels. Vrijwel direct na het injecteren zijn we begonnen met het klaarleggen van de grond voor de suikerbieten. Dit doen we in twee keer. Eerst een diepere bewerking met een vastetand cultivator, vervolgens een bewerking met een vergelijkbare cultivator maar ondieper en met een kleinere tand afstand. Zodat we een mooi zaaibed krijgen. De grond lag zo mooi dat eind van de middag de eerste bieten op dit perceel van bijna 12 ha werden gezaaid. Op donderdag zijn we ook begonnen met gerst zaaien. Einde van deze (lange) dag had Bruggers ruim 1000m3 mest geïnjecteerd. De volgende dag is dit perceel ook verder zaai klaar gelegd. En vrijdagmiddag is ook deze 16 ha door Weco de Hondsrug gezaaid. Om goed 5 uur zat het perceel erin. Toen begon het al licht te regen. Ook zat het eerste perceel van 10 ha brouwgerst er in. Tussen de bedrijven door bracht Weco de Hondsrug vrijdag ook nog 8 auto’s rundveemest van collega Robben in de grond. In de nacht viel er 15 mm regen. Zaterdag was dus een rustige dag en hebben we weer kisten gedraaid. Al met al een nuttige week.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

Zo vlak voorde verkiezingen is er meer dan normaal aandacht voor de landbouw. En dat is maar goed ook. De huidige staatssecretaris staat namelijk wel heel ver van die grote groep hardwerkende ondernemers, die dag en dag uit vol passie met hun vak bezig zijn. Woensdagmiddag 8 maart ontvingen we een afvaardiging van het CDA. Een aantal gemeenteraadsleden, de wethouder en andere betrokkenen waren samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder een dag in de mooie gemeente Borger-Odoorn. Nadat de pers te woord gestaan was gestaan, begonnen we met een kop koffie. Vervolgens hebben we uitgebreid gesproken over duurzame akkerbouw. Waar en bij wie zit de meerwaarde van deze vorm van landbouw? Hoe betrek je de burger weer bij de voedselproductie? Voedsel onderwijs zou eigenlijk gecombineerd moeten worden met educatie over de landbouw.  Er ligt nog een hele uitdaging voor de landbouw maar zeker ook voor de politiek. We hebben het over voedsel, dat is heel wat anders als bv een bankstel. Afsluitend is er uitgebreid aandacht besteed aan het project Energieopslag op het Boerenbedrijf. Waar zijn we tegenaan gelopen in dit unieke project. En hoe om te gaan met het (dubbel) heffen van energiebelasting op elektriciteit die tijdelijk wordt opgeslagen om het net te ontlasten? Ook hier liggen nog een aantal aandachtspunten. Het was een leuke kennismaking met deze Drentse politica. Die we graag nog een keer terug zien om wat langer van gedachten te wisselen.

Een nieuwe kistendraaier in gebruik genomen.

Een nieuwe kistendraaier in gebruik genomen.
Onlangs kochten we een nieuwe kistendraaier, de Twister van ML Techniek uit de Noordoostpolder. De kistendraaier wordt deze maanden volop gebruikt. Door de kisten met pootaardappelen te draaien komen er op de knol meer ogen los, daardoor krijg je meer stengels per knol/plant gedurende de teelt. En dus ook meer aardappels en dus een betere opbrengst. Vooral voor moeilijk en traag kiemende rassen is dit zeer welkom. Maar zeker ook in makkelijk kiemende rassen zien we positieve effecten.