Fijne kerst en een goed 2020.

Fijne kerst en een goed 2020.

Het jaar 2019 is alweer bijna ten einde. We kijken terug op wederom een droog jaar met zeer matige opbrengsten. Het is ook het jaar waarin we door het publiek tot duurzaamste bedrijf van Drenthe verkozen zijn. En het jaar waarin Landbouwminister Schouten ons bedrijf bezocht. Kortom een heel bijzonder jaar.

We willen op deze manier iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking het afgelopen jaar. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en gezond 2020.

Einde oogst 2019

Einde oogst 2019

In de nacht van 5 op 6 december zijn de laatste suikerbieten gerooid. Daarmee kwam er een einde aan oogst 2019. Ook 2019 is een jaar dat we liever snel vergeten. 2018 was een droog jaar, maar 2019 was niet veel beter. Het verschil met vorig jaar was dat de regen dit jaar wel viel, maar heel lokaal. Er zijn percelen waar amper water gevallen is. De opbrengsten in de regio verschillen daardoor enorm. Helaas viel aan de noordkant van Odoorn heel weinig regen. Andere percelen verder van huis water beter bedeeld. De suikerbieten en zetmeelaardappels stonden allemaal rond de boerderij. Vandaar ook dat met name deze gewassen niet beter waren dan vorig jaar. Erg matige opbrengsten met, in tegenstelling tot vorig jaar, erg lage gehalten. De pootaardappelen waren gemiddeld beter dan vorig jaar, dat maakt nog iets goed. We hopen voor 2020 weer op een normaal groeiseizoen.

Verdroogde aardappels.

Oliebollen.

Oliebollen.

Onlangs stonden de oliebollen weer op tafel. Een goede traditie waar we aan vast blijven houden. Met het eten van oliebollen vieren we dat alle aardappels gerooid zijn.

De laatste zetmeelaardappels zijn later binnen gehaald dan normaal. We hebben de zetmeelaardappels zolang mogelijk groen gehouden. Zo hoopten we de gemiste groeidagen door de droogte van afgelopen zomer weer goed te maken. Maar dan is natuurlijk een illusie.

De pootaardappeloogst was redelijk en veel beter dan vorig jaar. In veel gevallen heeft late loofvernietiging, dus meer groeidagen, een deel van de opbrengst goed gemaakt. Bij de zetmeelaardappels voor Avebe was dat niet het geval. De opbrengst was hoger dan in 2018 maar nog steeds erg matig. Jammer genoeg valt het zetmeelgehalte tegen wat je niet zou verwachten in een droog jaar. De opbrengsten wisselen ook enorm per perceel. Bij onze boerderij is heel weinig water gevallen. Percelen verder van huis zijn substantieel beter dankzij een bui regen gedurende de zomer. Voor 2020 hopen we weer op een normaal jaar.

Groenlicht voor zonneparken.

Groenlicht voor zonneparken.

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen zonnepark Daalkampen. Alle bezwaren zijn door de rechter ongegrond verklaard, daarmee is duidelijkheid ontstaan. De plannen zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt waarbij altijd getracht is om rekening te houden met de omgeving en omwonenden.

Ook de vergunning van zonnepark Exloo is onherroepelijk verklaard. Dit is het eerste zonnepark uit de zonneakkerpoule van boeren in de gemeente. Op minder goede landbouwgrond (veenoxidatie) komt een park van 50 ha. Het zonnepark ligt aan de oostkant van het dorp Exloo.

St. Veldleeuwerik stopt.

St. Veldleeuwerik stopt.

Stichting Veldleeuwerik staat al geruime tijd in het teken van verandering. De huidige structuur en het verdienmodel sluiten niet meer aan op de veranderende manier waarop de keten, sector, maatschappij en overheid tot verduurzaming willen komen in de landbouw. Al eerder scherpte de stichting haar ambitie aan en definieerde ze meetbare indicatoren om de positie en impact van Veldleeuwerik concreet te maken. Het afgelopen jaar is er zeer actief gezocht naar mogelijkheden om het voortbestaan van de huidige werkwijze van Veldleeuwerik te waarborgen. Hierbij stonden de onafhankelijkheid en de belangen van de telers voorop. Helaas hebben deze pogingen niet voldoende resultaat opgeleverd, zodat het financieel niet meer verantwoord is om het huidige Veldleeuwerik volgend jaar te continueren. Daarom is besloten om de activiteiten van Veldleeuwerik per 1 januari 2020 te stoppen.

Stoppen vanuit kracht

Nog nooit was Veldleeuwerik relevanter. De stichting is inhoudelijk prominent in beeld bij de overheid, en de Veldleeuwerik thema’s zijn maatschappelijk actueler dan ooit. Het belang van het praktijknetwerk leeft dan ook meer dan ooit bij ministeries, onderzoeksinstellingen en sectorpartners. Echter, het voortbestaan is niet vanzelfsprekend. De huidige systematiek en ketenaanpak leiden niet tot financiële meerwaarde van duurzaam geproduceerd voedsel. Het aantal deelnemende bedrijven neemt af, en daarmee ook de baten van de stichting. Het einde van de huidige werkwijze van Veldleeuwerik is daarom een onontkoombare conclusie. En omdat Veldleeuwerik het niet verdient om stilletjes uit te doven, stoppen ze eind dit jaar.

Trots op bijna 18 jaar Veldleeuwerik

Al bijna 18 jaar wijden Veldleeuwerik telers zich met veel vakmanschap, passie en boerenwijsheid aan een zo duurzaam mogelijke manier van voedsel produceren. Daardoor heeft Veldleeuwerik een belangrijke rol in de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de landbouw. De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor vele visies en plannen die de laatste jaren zijn ontwikkeld, of het nu gaat over klimaat, biodiversiteit, bodem, waterkwaliteit, plantgezondheid of economische duurzaamheid. Daar mogen we samen buitengewoon trots op zijn.

Broedplaats Odoorn

Ons bedrijf heeft zich in 2010 aangemeld bij Veldleeuwerik. Sinds 2015 zijn we Broedplaats (het voorbeeld en demonstratiebedrijf) van de stichting. De afgelopen jaren hebben we duizenden mensen op ons bedrijf mogen ontvangen. We hebben verteld waar de stichting voor staat en hoe we als moderne akkerbouw werken aan duurzaamheid. Dat deden we met concrete voorbeelden. Dit was voor de aanwezigen zeer leerzaam en leidde tot nuttige en interessante discussies. Een breed scala aan bezoekers was te gast: van Kamerleden tot schoolkinderen, van studiegroepen tot politieke partijen en alles wat daar tussen in zat. We hebben meerdere grote bijeenkomsten georganiseerd. Zoals een velddemo met machines voor het inwerken van groenbemesters. Een grote open dag tijdens de week van de akkerbouw. En een thema middag Boer-Bij-Burger over biodiversiteit.  Allemaal geslaagde events. We betreuren het dan ook zeer dat Veldleeuwerik stopt. Na 2020 gaan wij gewoon door met ons bedrijf. We zijn dan formeel geen Broedplaats meer. Toch zullen we graag mensen blijven ontvangen om te laten zien wat ons als akkerbouw dagelijks bezig houdt. U bent en blijft welkom.

Start aardappeloogst.

Start aardappeloogst.
We zijn begonnen met de oogst van de pootaardappelen. De start is dit jaar ruim een maand later dan normaal. Dit als gevolg van de droogte. De aardappels die groen waren hebben we zo lang mogelijk door laten groeien om toch nog enigszins een opbrengst te kunnen oogsten. De eerste gerooide percelen zijn wat zwaarder en hebben een redelijk opbrengst gezien de droge zomer. Op lichte grond zijn door het neerslag tekort de poters dood gegaan, hier zal de opbrengst niet mee vallen. Regionaal zijn er forse verschillen.
We rooien dit jaar voor het eerst met een 2 rijer. Na zeventien 1-rijige rooimachines op ons bedrijf is dit dus wat anders. De keuze is gevallen op een Grimme SE 260 met verlengde bunker en doorsteekwiel. De eerste ervaringen zijn positief. En in combinatie met de nieuwe Massey Ferguson 6715 VT zijn we er in rooicapaciteit fors op vooruit gegaan. De rooier is voorzien van een opbrengst meter, zodat we een goed beeld krijgen van de variatie binnen de percelen. Uiteraard worden de gegeven verder verwerkt in ons precisie landbouwproject MaxSus.
grimme 260 stof
Door de droogte is het erg stoffig.

Graanoogst 2019.

Graanoogst 2019.

Ondanks de droogte was de graanoogst dit jaar niet zo vroeg als in 2018. De laatste week van juli is vrij normaal voor de oogst van brouwgerst. Als gevolg van de droogte konden we wel eerder op de dag starten. Normaal gesproken moet de zon eerst flink schijnen wil het graan droog genoeg zijn en dat is vaak in de loop van de middag. Maar door de uitblijvende regen en de periode van 40 graden een week eerder was de gerst kurkdroog. Dus na de koffie werd al gestart met het combinen. En als je vroeg start kun je veel doen op een dag. De brouwgerst was dan ook zo binnen. De opbrengsten zijn matig. Met name de lichte zandgrond heeft fors geleden van de droogte. De betere, leemhoudende gronden, gaven nog een redelijke opbrengst. Nu de percelen vrij zijn wordt er natuurgras over verstrooid. Dit wordt samen met het verhakselde stro ingewerkt en na voldoende regen wordt er een groenbemester in gezaaid.