Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Op 8 maart was Het Duurzaam Drenthe Event in het provinciehuis te Assen. Dit maal stond het thema ‘de winst van duurzaamheid’ centraal: voordeel voor mens, milieu en de Drentse economie. Tijdens deze dag werd door het publiek en door een vakjury het meest duurzame bedrijf van Drenthe verkozen. Wij zijn genomineerd en door de vakjury werden we in de top 3 geplaatst. Bouwbedrijf Broekens won deze prijs. De publieksprijs ging deze dag naar ons akkerbouwbedrijf. We zijn bijzonder blij en trots met deze prijs. Het geeft ons een stuk waardering voor alle verschillende dingen waar we mee bezig zijn.oorkonde met stelpstra

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

Op vrijdag 1 maart geeft burgemeester Jan Seton het startsein voor een natuurlijke manier van bestrijding van de eikenprocessierups. Als eerste zal hij een nestkastje ophangen voor koolmezen en pimpelmezen, gevolgd door alle scholieren van basisschool De Weiert in Odoorn. De nestkastjes worden geschonken door Stichting Veldleeuwerik en de Boermarke Odoorn-Klijndijk. Stichting Veldleeuwerik werkt aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw. De officiële handeling vindt plaats om 9.45 uur op obs de Weiert, De Goorns 28, 7873 AR Odoorn.

De eikenprocessierups heeft zijn plaats in de natuur maar kan bij hoge aantallen zeer hinderlijk zijn voor mensen. Koolmezen en pimpelmezen hebben deze rups op het menu staan. Eerder is gebleken dat het ophangen van nestkasten speciaal voor deze mezen het aantal eikenprocessierupsen omlaag kan brengen.

Zorgen voor gunstige leefomstandigheden voor mezen geeft meer biodiversiteit en is daarmee een natuurlijke methode om de rupsenaantallen te beheersen. De landbouwsector vindt het belangrijk om aan de jeugd mee te geven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteit. Volgens Geert-Jan van der Burgt van Veldleeuwerik werken boeren dagelijks in en met de natuur en proberen boeren de biodiversiteit op hun eigen bedrijf te behouden en te verbeteren. “Meer biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Vrijdag wordt om 9.45 uur de eerste nestkast opgehangen bij OBS de Weiert door burgemeester Jan Seton. Daarna krijgen alle scholieren een nestkastje uitgereikt om thuis op te hangen. Op school wordt er in de les stilgestaan bij deze natuurvriendelijke methode en wordt het thema ‘mees’ creatief verwerkt. Later dit voorjaar zullen alle leerlingen uitgenodigd worden op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn. Dat bedrijf is een ‘Broedplaats’ en demonstratiebedrijf voor verduurzaming van de akkerbouw, onderdeel van Stichting Veldleeuwerik (www.veldleeuwerik.nl ). De ‘Broedplaats’ wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Mijn laatste “Japanse” column.

Mijn laatste “Japanse” column.

Afgelopen maand verscheen mijn laatste column in het blad Potato Culture. Dit is het magazine van de Japanse aardappelverwerker Calbee. Het afgelopen jaar mocht ik regelmatig een column schrijven over allerlei zaken die speelden op ons akkerbouwbedrijf. Meestal ging het over de aardappelteelt en alles wat daar bij hoort. Maar ook andere akkerbouwmatige zaken kwamen aan de orde. Gelukkig mocht ik mijn tekst in het Engels aanleveren. Mariko Kihira vertaalde mijn verhaal vervolgens in het Japans, waarna het gepubliceerd werd. Heel bijzonder om mijn column terug te zien in een blad vol met “rare” tekens dat aan de andere kant van de wereld verschijnt. Weer een ervaring rijker….

japan foto twister

Aardappels laden uit de schuur.

Aardappels laden uit de schuur.

Afgelopen week is de aardappelschuur leeg gehaald. De zetmeelaardappels zijn verladen en naar de fabriek van Avebe gebracht. Deze aardappels zijn in oktober ingeschuurd. Als gevolg van de extreem droge zomer was de schuur maar amper halfvol. De kwaliteit was wel goed. Het merendeel van de vrachten had hoge premiepunten. Het zetmeel gehalte lag tussen de 21.7 en 22.2 procent. En het tarra percentage was laag met 4,3 procent. Door de slechte opbrengst komt ons zetmeelquotum voor het eerst sinds jaren niet vol. En dat is een grote teleurstelling. We moeten 2018 snel vergeten.

 

Akkerevent Precisielandbouw 6 juni 2019

Akkerevent Precisielandbouw 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni organiseert Agrio een precisielandbouw event op ons bedrijf. Agrio is uitgever van onder andere Veldpost en Akkerwijzer. Op deze dag krijgt u als akkerbouwer inzicht en praktische tips van specialisten over precisielandbouw. Het programma zal binnenkort verdere invulling krijgen. U kunt zich via onderstaande link alvast aanmelden.

https://www.akkerwijzer.nl/evenement/180575-precisielandbouw/aanmelden/

datum: 6 juni as

aanvang: 10.30 (inloop vanaf 10 uur)

adres: Borgerderweg 11 te Odoorn

 

Een komen en gaan van belangstellenden.

Een komen en gaan van belangstellenden.
De afgelopen periode was het weer een komen en gaan van belangstellenden op ons bedrijf. Anderhalve week geleden was de afdeling Odoorn van de Vrouwen van Nu te gast. Een groep van bijna 35 dames luisterde vol belangstelling naar de uitleg over de dagelijkse praktijk op het boerenerf.
Een aantal dagen later zag het er groen en rood. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in zuid oost Drenthe hadden een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd vooruitlopend op de Provinciale Staten verkiezing. Vanuit heel Drenthe kwamen geïnteresseerden naar Odoorn om mee te discussiëren over het thema biodiversiteit. Ik mocht aftrappen en heb verteld over agrarisch natuurbeheer. Maar ook over hoe we met de bodem bezig zijn en gezamenlijke proef met bloemenranden. Als boeren zien we het belang van biodiversiteit voor de landbouw. Vervolgens sprak lijsttrekker Henk Nijmeijer de volle zaal toe. Ook Jan Nicolai zei kort wat over zijn rol als lid van Natuurlijk Water binnen waterschap Vechtstromen.
Afgelopen zaterdagochtend mochten we de gemeentelijke fractie van de Christen Unie ontvangen. Ook deze keer zijn verschillende aspecten van de landbouw besproken. Ook was er aandacht voor duurzame energie en kwam zonnepark Daalkampen aan de orde. Al met al weer drie plezierige bijeenkomsten gehad. Mooi dat er zoveel mensen open staan voor het verhaal van de duurzame akkerbouw van Stichting Veldleeuwerik. Bedankt voor jullie komst.
cu te gast 2 feb 19
Christen Unie Borger-Odoorn te gast in de sneeuw.

De Jong sponsort turnvereniging DET.

De Jong sponsort turnvereniging DET.
Turnvereniging DET, een samenwerking van de gymnastiekverenigingen Dos, de Eendracht en Thor, heeft 2 nieuwe sponsoren. Vanaf dit seizoen hebben de leden nieuwe trainingspakken. De namen van G&W Gezondheidsdrogist Sima en Landbouwbedrijf De Jong zijn terug te vinden op deze mooie pakken. Voorzitter Mirjam van Lottum is blij met de sponsoren.”Met de nieuwe trainingspakken krijgt onze turnvereniging een professionele uitstraling. Mooi dat deze Oringer ondernemers ons op deze wijze steunen”. Marleen Mones van G&W Gezondheidsdrogist Sima vindt dit een mooie manier om wat terug te geven aan de regio. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong wil op deze wijze laten zien dat de landbouw midden in de samenleving staat. Beide ondernemers hopen dat DET nog lang plezier van de pakken mag hebben.
ster in trainigspak

Verkiezingsbijeenkomst GroenLinks 26 janauri

Verkiezingsbijeenkomst GroenLinks 26 janauri

Uitnodiging

Op 26 januari organiseert GroenLinks een bijeenkomst op het bedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn.

Een bijzonder bedrijf dat via de stichting Veldleeuwerik, samen met een groot aantal andere landbouwers, kiest voor een bedrijfsvoering die gericht is op duurzaam en circulair gebruik van het land. De bodem krijgt daarbij terug wat het geeft. Jan Reinier geeft uitleg over hoe dat in z’n werk gaat.
Biodiversiteit ligt GroenLinks ook na aan het hart. We hebben de vlinders, bijen en andere insecten hard nodig om te zorgen voor een leefbare aarde. Henk Nijmeijer, Drents Statenlid voor GroenLinks, houdt een verhaal over hoe we de geliefde en kwetsbare Drentse natuur het beste kunnen beschermen en herstellen. Er is ruimte om vragen te stellen en te discussiëren.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op zaterdag 26 januari aan de Borgerderweg 11 in Odoorn.
De bijeenkomst start om 11 uur, om half elf staat de koffie klaar.
Troubadour Edgar Smit zorgt voor een muzikale omlijsting.

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst?
Graag uiterlijk 23 januari per e-mail aanmelden bij Rianne van Leeuwen: riannevanleeuwen.pronk@gmail.com

Prettige kerstdagen en een goed 2019.

Prettige kerstdagen en een goed 2019.

Het einde van het jaar 2018 nadert snel. We kijken terug op een extreem droog jaar met zeer slechte opbrengsten. Maar het is ook het jaar waarin we eindelijk een vergunning kregen voor ons zonnepark nabij Daalkampen. Kortom een jaar met uitersten.

We willen langs deze weg iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking het afgelopen jaar. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019.

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe (AND) is komende week vier keer te zien in het televisieprogramma Ondernemend Nederland dat wordt uitgezonden op RTL 7 en RTL Z.

In dit item legt gebiedscoördinator Bert Hoefsloot van AND het belang uit van agrarisch natuurbeheer. Ook vertelt hij kort wat de voordelen van een coöperatie zijn om dat beheer uit te voeren.

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn toont de wintervoedselvelden en akkerranden op zijn akkerbouwbedrijf. Deze leveren een bijdrage in de verbetering van de biodiversiteit.  Het item past heel goed in het thema verduurzaming van de openbare ruimte waar het programma Ondernemend Nederland aandacht aan besteedt.

De uitzendtijden zijn:

Zondag 9 december, ca. 10:00 uur: RTL 7

Maandag 10 december, ca. 13:00 uur: RTL Z

Dinsdag 11 december, ca. 10:30 uur: RTL Z

Zaterdag 15 december, ca. 13:00 uur: RTL 7