De aardappeloogst is gestart.

De aardappeloogst is gestart.

Afgelopen week zijn we gestart met de aardappeloogst. De eerste pootaardappelen waren al een paar weken dood. De knollen zijn mooi afgehard en prima te rooien. We wachten al een paar dagen, (eigenlijk al een paar weken) op regen. Maar deze komt niet dus zijn we toch maar gestart met de oogst, want de tijd gaat wel gewoon door. De aardappels lijken niet verkeerd en zijn door de droogte mooi blank. De opbrengst valt op de eerste percelen niet tegen, al zal dat niet op alle percelen zo zijn. De beregende percelen zijn prima, maar waar geen water is gevallen lijkt het niet zo goed. De komende weken rooien we mooi door en hopelijk zijn we half september een heel eind heen.

De brouwgerst is geoogst.

De brouwgerst is geoogst.
Afgelopen week is de brouwgerst geoogst. Vorig jaar ging dat niet vanzelf, omdat het een natte zomer was. Er waren maar weinig droge dagen en de gerst lag deels op de grond. Dit jaar is heel anders. Het is weer een heel droog jaar en dat maakt het combinen tot een makkie. De gerst stond mooi overeind en kwam droog binnen. De opbrengst was prima, maar niet zo goed als afgelopen jaar. De droogte heeft ondanks het beregenen toch schade gedaan. Gelukkig is de prijs van graan goed en dat maakt het tot een interessante teelt.
Onze lokale bierbrouwer Martijn Eggens was tijdens een oogstdag ook aanwezig. Hij hielp mee en bestuurde een trekker met kipwagen zodat we al rijdend konden lossen. Dit scheelt veel tijd en zo kun je heel wat maaien op een dag. Martijn brouwt van onze gerst verschillende batches bier. Gedurende het seizoen heeft hij de gerst meerdere keren bekeken. Nu maar hppen dat hij er een lekke biertje van brouwt.

Poters aan de maat.

Poters aan de maat.

Afgelopen zaterdag zijn de eerste pootaardappelen geklapt. De aardappels waren aan de “maat”. Dat wil zeggen dat ze dik genoeg zijn om volgend jaar te poten. Een poter moet tussen de 28 en 55 mm zijn. Het loof wordt er dan afgemaaid met een loofklapper. Vervolgens wordt een bespuiting uitgevoerd zodat de stengels niet opnieuw uitlopen. Op dit perceel staat het zetmeelaardappelras Adelinde wat al eind maart de grond in ging. Het aantal knollen (rond de 10) per aardappelplant valt wat tegen, vandaar dat ze zo snel dik genoeg zijn. Dankzij de vlotte groei hebben we geen last van droogte op dit perceel. Dat is op andere percelen wel anders.

Stand van de gewassen.

Stand van de gewassen.

Dit voorjaar konden we op tijd starten. De suikerbieten zaten net als de brouwgerst half maart al in de grond. De eerste zetmeelaardappels werden de derde week van maart gepoot, gevolgd door de pootaardappelen. Een weekje regen begin april gaf iets vertraging met het poten maar uiteindelijk was het voorjaarswerk op tijd klaar. Eind april was het alweer droog en met name de brouwgerst had daar last van. Om verdere schade te voorkomen is de gerst toen beregend. Na twee weken was het nog steeds droog. Het weerbericht voorspelde elke dag regen, maar deze kwam niet. Half mei zijn we gestart met een tweede rondje beregenen. Maar na het eerste perceel zijn we gestopt omdat de regen alsnog kwam. Sinds die periode regent het regelmatig. De gewassen profiteren hier hier enorm van. Begin juni stonden de meeste percelen aardappel en bieten dicht, zeker een week eerder dan normaal. De situatie lijkt gunstig. Hopen dat de weergoden ons een beetje goed gezind blijven dan gaan we een goede oogst tegemoet.

Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Om te zorgen dat de kunstgrasmat van het Pannaveld, Daalkampen Arena, in topconditie blijft is een professionele jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarbij is de inzet van een mechanische onderhouds- en reinigingsmachine nodig. De kunstgrasmat wordt intensief geborsteld en het strooizand (infillzand) gereinigd. Hiermee wordt voorkomen dat onkruid en mos zich kan ontwikkelen en door bijvullen van infillzand blijven de grassprieten overeind staan. Ook de waterdoorlatendheid blijft daardoor goed. De kosten worden voor de komende 2 jaar gesponsord door De Jong Energie B.V.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zoals eigenlijk bij alle elektrische apparaten, is het mogelijk dat er elektro magnetische straling vrijkomt bij een zonnepark. In 2018 was er bij de vergunningaanvraag van verschillende zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn regelmatig discussie over de elektromagnetische straling. Er was zorg bij inwoners van de gemeente, maar ook bij Astron, de eigenaar van de Lofar telescoop. De GGD Drenthe gaf aan dat er geen reden tot ongerustheid was.

Voor de vergunning is op initiatief van Astron en Agentschap Telecom, per zonnepark bepaald hoeveel straling er mocht worden uitgestoten om mogelijke storing aan de Lofar telescoop te voorkomen. Deze normen liggen dermate laag dat er geen enkele hinder voor omwonenden is. Een groot aantal zonnepark ontwikkelaars (parken Exloo, Buinen, Buinerveen, Westdorp en Daalkampen) hebben gezamenlijk een systeem laten ontwerpen om elektromagnetische straling te voorkomen. Er is een speciale omkasting voor de omvormers gemaakt. En tussen de kabels zijn filters gezet die straling tegen gaan.

Afgelopen periode is zonnepark Daalkampen als een van de laatste zonneparken beoordeeld door Agentschap Telecom en Astron. De uitermate fijne meetapparatuur konden duidelijk vaststellen dat de straling keurig beneden alle grenzen was en dat alle maatregelen uitstekend hebben geholpen. Ook op 3 meter de omvormers was van overschrijding geen sprake. “Een oplader van een mobiele telefoon geeft zo’n 50 keer meer straling dan de gemeten straling bij de omvormer”. Zowel Astron als de gespecialiseerde meet partij waren zeer tevreden met de uitkomst.

Voorjaarswerk 2022 snel klaar.

Voorjaarswerk 2022 snel klaar.

Na de moesson eind februari leek het geen vroeg voorjaar te worden. Maar niets is minder waar. De wind kwam uit het oosten en in een dikke week waren de meeste percelen mooi afgedroogd. In de tweede week van maart was er al volop drukte in het veld. De bemesting werd uitgereden en 10 maart werd de eerste brouwgerst gezaaid. Na een beetje regen ging op 14 maart onder ideale omstandigheden het suikerbietenzaad de grond in. Dat was 2 dagen later dan vorig jaar. Het bieten zaaien verliep vlot en een paar dagen later was alles gezaaid. Aansluitend werd de pootmachine tevoorschijn gehaald. Op 19 maart werden de eerste zetmeelaardappels gepoot. Dat was wel vroeg in vergelijking met voorgaande jaren, maar de grond was bekwaam en lag er mooi bij. De dagen daar opvolgend werd er volop gepoot. Zondag 3 april sloeg het weer om. Een zware nachtvorst werd gevolgd door veel regen. De vorst deed relatief weinig schade ondanks dat de meeste suikerbieten er al boven stonden. Na een week pauze door de vele regen werden de laatste twee percelen pootaardappelen gepoot. De komende periode worden het agrarisch natuurbeheer gezaaid. Maar voor de bloemrijke akkers is dit nog aan de vroege kant.

Een net opgekomen (koud) suikerbietje.

Afrondende werkzaamheden.

Afrondende werkzaamheden.

De afgelopen periode zijn er veel werkzaamheden op het zonnepark afgerond. De wegen zijn voorzien van een laagje asfalt. Hierdoor blijft het hele terrein goed bereikbaar voor onderhoud. De poorten zijn geplaatst. De laatste omvormers zijn opgehangen en aangesloten. Alle transformatorhuisjes zijn geplaatst en verbonden aan het interne net. Het complete zonnesysteem is volledig getest en vrijgegeven. Vervolgens is het aangesloten op het stroomnetwerk van Enexis. De komende periode zullen de sloten deels hersteld en schoongemaakt worden. Op een paar plaatsen waar het afgelopen najaar te nat was zullen nog struiken gepland worden. En deze maand zal op de kabeltraces gras gezaaid worden.

Zetmeelaardappels laden uit de schuur.

Zetmeelaardappels laden uit de schuur.

De schuur is weer leeg. Er is door de mannen van Van der Velde en Buist weer een dag hard gewerkt. Om half zes in de ochtend stond de eerste vrachtwagen hier op het erf en 12 uur laten was de schuur alweer leeg. De schuur is begin oktober volgemaakt. De zetmeelaardappels gaan naar onze coöperatie Avebe. Het zetmeelgehalte schommelt tussen de 18,6 en 23,1 procent zetmeel. (owg 460 tot 550 gram). Die spreiding zit voornamelijk in het rasverschil. Dankzij een redelijke kilogramopbrengst en een gemiddeld zetmeelgehalte is ons quotum mooi vol. Hopen dat teeltjaar 2022 net zo mag zijn.