Precisielandbouwdag een succes!

Precisielandbouwdag een succes!

Op 23 mei 2019 organiseerde Agrio haar eerste akkerbouwevenement bij ons op het bedrijf. Deze dag stond in het teken van precisielandbouw. Vier sprekers gaven tijdens de plenaire sessie hun kijk op precisielandbouw en deelden hun praktijkervaringen. Daarnaast waren er meerdere workshoprondes waar de bezoekers kennis kon nemen van de verschillende technieken. Zo waren er demo’s met een drone en met een spuit met gewassensoren. Ook waren er meerdere standhouders waar de nodige kennis gehaald kon worden. De opkomst was met 150 bezoekers uit heel Nederland boven verwachting. In onderstaande links een verslag en een foto impressie van de dag.

verslag:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206263-precisielandbouw-een-zegen-of-toch-een-speeltje-voor-de-jonge-boer/

fotoreportage:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206290-fotoserie-akkerwijzer-precisielandbouwdag-2019-in-odoorn-dr/

 

Bezoek delegatie ministerie LNV

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 15 mei bracht een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Drenthe. Dit na aanleiding van een stakeholders bijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik eerder dit jaar. Daar gaf iemand van het ministerie een inleiding over oa kringlooplandbouw. Daarin kwamen meerdere voorbeelden naar voren die we al lange tijd toepassen. Om een beeld van de praktijk te kunnen geven heb ik de mensen van het ministerie uitgenodigd op ons bedrijf en deze werd positief ontvangen. Afgelopen woensdag was het zover en verwelkomden  we maar liefst 13 personen.

Om de bezoekers niet voor een halve dag naar het (verre) noorden te laten komen zijn we de ochtend naar een belangrijke speler in de regio geweest. We bezochten het kweekbedrijf van Averis Seeds in Valthermond. Deze honderd procent dochter van onze coöperatie Avebe houdt zich bezig met het kweken van nieuwe aardappel rassen voor de zetmeelindustrie en het vermarkten van pootgoed. De groep kreeg eerst een inleiding over de strategie van Avebe en allerlei actuele zaken. Vervolgens kregen we een korte rondleiding door de kassen en kwam het kweekwerk aan de orde.

lnv bezoek 3 karna

De lunch werd in Odoorn, in onze vergaderzaal, genuttigd. Waarna ik een inleiding mocht houden over verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn op ons landbouwbedrijf. Duurzame akkerbouw volgens de methodiek van Veldleeuwerik werd belicht, waarna meerdere praktijk voorbeelden aan de orde kwamen. We hebben gesproken over biodiversiteit, precisie landbouw en energie. Maar ook is de te lage bemestingsnormen zijn aangestipt. Aansluitend maakten we een rondje over het bedrijf. En hebben we bij het proefveld met een biologische fungicide gekeken. Wat mij betreft een geslaagde dag.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Afgelopen week zijn de laatste akkerranden en wintervoedselveldjes gezaaid (agrarisch natuurbeheer). Daarmee zijn de poot en zaai werkzaamheden voor dit voorjaar ten einde gekomen. Het was wel weer een bijzonder voorjaar met zeer warme weken eind februari, veel neerslag in maart en droog in april en koud begin mei. De eerste suikerbieten werden 10 dagen later dan normaal gezaaid, ten tijde van de vorst stond een groot gedeelte er rond 13 april boven en hebben dit toch overleefd. De laatste gerst werd 30 maart gezaaid en kwam mooi op. Vanaf 6 april zijn we begonnen met aardappels poten. Iets later dan normaal. Eerst gingen de zetmeelaardappels erin, gevolgd door de pootaardappelen. Dit seizoen hadden we ondersteuning van een Deense stageloper. Hierdoor verliep alles vlot en gingen de laatste aardappels op ons bedrijf 18 april de grond in. Vervolgens is er bij collega’s nog wat gepoot. Dankzij de hoge temperaturen half april komen de aardappels snel aan de groei. Begin mei kwamen de eerste aardappels er al door. Tot nu toe een redelijk mooie start van seizoen 2019.

bietje 19

net opgekomen suikerbietje

De Precisielandbouwdag-Odoorn 23 mei 2019

De Precisielandbouwdag-Odoorn 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei organiseert Agrio een Precisielandbouwdag op ons bedrijf. Agrio is uitgever van onder andere Veldpost en Akkerwijzer. Op deze dag krijgt u als akkerbouwer inzicht en praktische tips van specialisten over precisielandbouw.  U kunt zich via de link onder het programma aanmelden.

Programma

1
Ontvangst
10:00 tot 10:30 aan de Borgerderweg 11 te Odoorn
Ontvangst met koffie en thee en een zomerse lekkernij.
2
Opening en praktijkverhaal door akkerbouwer
10:30 tot 10:50
Akkerbouwer Jan-Reinier de Jong neemt u mee tijdens een presentatie over zijn ervaringen met precisielandbouw.
3
Presentatie Nicole Bartelds- databoerin
10:50 tot 11:10
Nicole Bartelds is ‘De Databoerin’: Smart Farming-adviseur uit Tweede Exloërmond.
Zij werkt samen met boeren aan meer rendement door analyse van teeltdata, die ze o.a. met drones verzamelt. Als boerin op een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf weet ze wat er speelt in de praktijk.
Nicole Bartelds zal ingaan op de vraag: Fijn allemaal die data, maar hoe nu verder en wat kan ik er als akkerbouwer mee?
4
Workshoprondes
11:10 tot 12:00
Specialisten van de thema-partners (waaronder CZAV en Vantage Agrometius) gaan dieper in op het thema precisielandbouw door praktische workshops te geven.
5
Lunch
12:00 tot 12:55
Geniet samen met collega akkerbouwers van een lekkere lunch. Uiteraard wordt dit geheel verzorgd door Agrio en de partners.
6
Praktijkverhaal gastspreker
12:55 tot 13:15
Een akkerbouwer neemt u mee tijdens een presentatie over zijn ervaringen met precisielandbouw.
7
Presentatie Corné Kempenaar-Senior onderzoeker WUR en Lektor Precisielandbouw Aeres Hogeschool.
13:15 tot 13:40
Corné Kempenaar is senior onderzoeker WUR en Lektor Precisielandbouw Aeres Hogeschool.Tevens is hij projectleider Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).
Kempenaar beantwoordt de vraag: Wat leren we uit de Nationale Proeftuin Precisielandbouw?
8
Workshoprondes
13:40 tot 15:55
Specialisten van de thema-partners (waaronder CZAV en Vantage Agrometius) gaan dieper in op het thema precisielandbouw door praktische workshops te geven.
9
Afsluiting en netwerkborrel
15:55 tot 16:45
Barpraat met een drankje.
Deelname en catering zijn gratis voor akkerbouwers en wordt u aangeboden door Agrio en de partners.

aanmelden: https://www.akkerwijzer.nl/evenement/180575-precisielandbouw/aanmelden/

Voorjaar 2019

Voorjaar 2019

Eind februari leek het voorjaar te gaan worden. Van de warme periode met veel zon kreeg je echt voorjaarskriebels. Voor ons aanleiding om te beginnen met de voorjaarswerkzaamheden. De grond was droog en lag er netjes bij. De varkensdrijfmest is geïnjecteerd en er is kali uitgereden. Het gevoel zei dat we ook moesten gaan zaaien, het verstand zei dat het nog maar februari was. We hebben niet gezaaid. Sinds die tijd is hier in Odoorn 124 mm regen gevallen. Afgelopen zaterdag zijn we weer gestart met de veldwerkzaamheden. Niet alle percelen zijn begaanbaar. De eerste paar hectare brouwgerst is wel al gezaaid. Dat moet ook want we zijn nu al later dan de voorgaande jaren. De komende weken gaan we verder met gerst zaaien. Ook verwacht ik dat de eerste suikerbieten de grond in gaan. Een mooie periode komt er aan.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Op 8 maart was Het Duurzaam Drenthe Event in het provinciehuis te Assen. Dit maal stond het thema ‘de winst van duurzaamheid’ centraal: voordeel voor mens, milieu en de Drentse economie. Tijdens deze dag werd door het publiek en door een vakjury het meest duurzame bedrijf van Drenthe verkozen. Wij zijn genomineerd en door de vakjury werden we in de top 3 geplaatst. Bouwbedrijf Broekens won deze prijs. De publieksprijs ging deze dag naar ons akkerbouwbedrijf. We zijn bijzonder blij en trots met deze prijs. Het geeft ons een stuk waardering voor alle verschillende dingen waar we mee bezig zijn.oorkonde met stelpstra

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

Op vrijdag 1 maart geeft burgemeester Jan Seton het startsein voor een natuurlijke manier van bestrijding van de eikenprocessierups. Als eerste zal hij een nestkastje ophangen voor koolmezen en pimpelmezen, gevolgd door alle scholieren van basisschool De Weiert in Odoorn. De nestkastjes worden geschonken door Stichting Veldleeuwerik en de Boermarke Odoorn-Klijndijk. Stichting Veldleeuwerik werkt aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw. De officiële handeling vindt plaats om 9.45 uur op obs de Weiert, De Goorns 28, 7873 AR Odoorn.

De eikenprocessierups heeft zijn plaats in de natuur maar kan bij hoge aantallen zeer hinderlijk zijn voor mensen. Koolmezen en pimpelmezen hebben deze rups op het menu staan. Eerder is gebleken dat het ophangen van nestkasten speciaal voor deze mezen het aantal eikenprocessierupsen omlaag kan brengen.

Zorgen voor gunstige leefomstandigheden voor mezen geeft meer biodiversiteit en is daarmee een natuurlijke methode om de rupsenaantallen te beheersen. De landbouwsector vindt het belangrijk om aan de jeugd mee te geven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteit. Volgens Geert-Jan van der Burgt van Veldleeuwerik werken boeren dagelijks in en met de natuur en proberen boeren de biodiversiteit op hun eigen bedrijf te behouden en te verbeteren. “Meer biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Vrijdag wordt om 9.45 uur de eerste nestkast opgehangen bij OBS de Weiert door burgemeester Jan Seton. Daarna krijgen alle scholieren een nestkastje uitgereikt om thuis op te hangen. Op school wordt er in de les stilgestaan bij deze natuurvriendelijke methode en wordt het thema ‘mees’ creatief verwerkt. Later dit voorjaar zullen alle leerlingen uitgenodigd worden op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn. Dat bedrijf is een ‘Broedplaats’ en demonstratiebedrijf voor verduurzaming van de akkerbouw, onderdeel van Stichting Veldleeuwerik (www.veldleeuwerik.nl ). De ‘Broedplaats’ wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Mijn laatste “Japanse” column.

Mijn laatste “Japanse” column.

Afgelopen maand verscheen mijn laatste column in het blad Potato Culture. Dit is het magazine van de Japanse aardappelverwerker Calbee. Het afgelopen jaar mocht ik regelmatig een column schrijven over allerlei zaken die speelden op ons akkerbouwbedrijf. Meestal ging het over de aardappelteelt en alles wat daar bij hoort. Maar ook andere akkerbouwmatige zaken kwamen aan de orde. Gelukkig mocht ik mijn tekst in het Engels aanleveren. Mariko Kihira vertaalde mijn verhaal vervolgens in het Japans, waarna het gepubliceerd werd. Heel bijzonder om mijn column terug te zien in een blad vol met “rare” tekens dat aan de andere kant van de wereld verschijnt. Weer een ervaring rijker….

japan foto twister

Aardappels laden uit de schuur.

Aardappels laden uit de schuur.

Afgelopen week is de aardappelschuur leeg gehaald. De zetmeelaardappels zijn verladen en naar de fabriek van Avebe gebracht. Deze aardappels zijn in oktober ingeschuurd. Als gevolg van de extreem droge zomer was de schuur maar amper halfvol. De kwaliteit was wel goed. Het merendeel van de vrachten had hoge premiepunten. Het zetmeel gehalte lag tussen de 21.7 en 22.2 procent. En het tarra percentage was laag met 4,3 procent. Door de slechte opbrengst komt ons zetmeelquotum voor het eerst sinds jaren niet vol. En dat is een grote teleurstelling. We moeten 2018 snel vergeten.

 

Een komen en gaan van belangstellenden.

Een komen en gaan van belangstellenden.
De afgelopen periode was het weer een komen en gaan van belangstellenden op ons bedrijf. Anderhalve week geleden was de afdeling Odoorn van de Vrouwen van Nu te gast. Een groep van bijna 35 dames luisterde vol belangstelling naar de uitleg over de dagelijkse praktijk op het boerenerf.
Een aantal dagen later zag het er groen en rood. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in zuid oost Drenthe hadden een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd vooruitlopend op de Provinciale Staten verkiezing. Vanuit heel Drenthe kwamen geïnteresseerden naar Odoorn om mee te discussiëren over het thema biodiversiteit. Ik mocht aftrappen en heb verteld over agrarisch natuurbeheer. Maar ook over hoe we met de bodem bezig zijn en gezamenlijke proef met bloemenranden. Als boeren zien we het belang van biodiversiteit voor de landbouw. Vervolgens sprak lijsttrekker Henk Nijmeijer de volle zaal toe. Ook Jan Nicolai zei kort wat over zijn rol als lid van Natuurlijk Water binnen waterschap Vechtstromen.
Afgelopen zaterdagochtend mochten we de gemeentelijke fractie van de Christen Unie ontvangen. Ook deze keer zijn verschillende aspecten van de landbouw besproken. Ook was er aandacht voor duurzame energie en kwam zonnepark Daalkampen aan de orde. Al met al weer drie plezierige bijeenkomsten gehad. Mooi dat er zoveel mensen open staan voor het verhaal van de duurzame akkerbouw van Stichting Veldleeuwerik. Bedankt voor jullie komst.
cu te gast 2 feb 19
Christen Unie Borger-Odoorn te gast in de sneeuw.