Duchenne hero Robert Polinder te gast.

Duchenne hero Robert Polinder te gast.

Robert Polinder fietst om geld in te zamelen voor de ziekte van Duchenne, een progressieve spierziekte. Hij combineert het met een Tour de Boer, met tussenstops en overnachtingen bij boeren.  Want ook de positie van de boer wil hij onder de aandacht brengen.

Duchenne Heroes
In 2016 fietste Polinder voor het eerst mee met de sponsortocht van Duchenne Heroes. Die tocht gaat altijd vanuit Zuid-Duitsland naar de Vaalserberg. Vorig jaar ging het evenement vanwege corona niet door. Robert besloot daarom dit jaar zijn eigen toertocht in Nederland te organiseren. Van 11 tot 18 september gaat hij 100 kilometer per dag mountainbiken. Hij zal elke dag pauzeren en overnachten bij boeren.

Veranderende regelgeving
Robert is in het dagelijks leven werkzaam bij een transportbedrijf. Hij komt zelf niet vaak in contact met boeren. Maar ik volg er een heel aantal via Twitter. Ik heb de agrarische sector altijd interessant gevonden. Door alle regelgeving neemt de druk op de landbouw toe. Je hoort heel vaak dat mensen óver boeren praten, in plaats van mét. Dat wil ik nu dus gaan doen, gecombineerd met het fietsen.”

Tour de boer met mountainbike.

Polinder is via sociale media dagelijks te volgen. Hij zal daarbij zowel de kwetsbare positie van kinderen met Duchenne als die van de boeren onder de aandacht te brengen. „Hij noemt het daarom ook: Tour de Boer met mountainbike.”

Sponseren

Op zondag 12 september was Robert te gast op ons bedrijf. Hij overnachtte samen met zijn familie op ons erf. Wij waarderen zijn Tour de Boer enorm en vonden het aangenaam kennis te maken. We hebben heb een financiële bijdrage gegeven. Ook jij kunt Robert Polinder sponseren via deze link

https://actievoorduchenne.nl/tour-de-boer-met-de-mtb

Weerbaarheid in de Veenkolonien.

Weerbaarheid in de Veenkolonien.

Miranda Meuwissen is wetenschapper bij Wageningen University & Research. Ze deed onderzoek naar veerkracht van de landbouw. Hoe staat het met de veerkracht van de landbouw in Europa, en hoe kunnen we het verbeteren? Als akkerbouwer mocht ik meewerken aan dit onderzoek.(zie link naar video onder dit bericht)

In meerdere gebieden in Europa is onderzocht met welke economische maar ook milieutechnische en maatschappelijke risico’s agrarische systemen te maken hebben. Ook is gekeken naar het resultaat in de regio; is het bedrijfsinkomen voldoende, maar ook: hoe leefbaar is het gebied, is er arbeid beschikbaar, zijn er zorgen rond duurzaamheid. Voor al deze punten is ook gekeken naar verbetermogelijkheden en vooral ook naar wie daarbij een rol kan spelen. Dat is vaak niet alleen de boer en zijn of haar gezin.
In de Veenkoloniën is er al vaak een beroep gedaan op de veerkracht van de sector, destijds na de afgraving van het veen en meer recent toen de EU-steun voor zetmeelaardappelen werd afgeschaft. Er zit veel innovatiekracht in onze regio. Daar kunnen andere regio’s in Europa iets van leren. Aan de andere kant staan de Veenkoloniën ook weer voor nieuwe uitdagingen; de aardappelteelt is intensief waardoor er bijvoorbeeld problemen met aaltjes zijn.
Maar wat is veerkracht? Veerkracht is het meebewegen met ontwikkelingen zodat de risico’s niet te groot worden. Daarvoor is het in het ene geval voldoende om eens opnieuw naar aanvoer- en afzet te kijken, maar soms is er meer nodig – en is het goed om in te zetten op veranderingen. Waarom moest dit onderzocht worden? Als risico’s te groot worden is de vraag of de voedselproductie in Europa voldoende op peil blijft.
Je ziet overal in Europa dat de landbouw frisse ideeën heeft richting de toekomst – om zo mee te bewegen met de uitdagingen van deze tijd. Dat is in Noordoost Nederland ook zichtbaar, waar bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met andere gewassen en samenwerking wordt gezocht met melkveehouders om te komen tot een ruimere rotatie. Elk gebied heeft z’n eigen voorbeelden van veerkracht. Toch zijn de onderzoekers ook niet helemaal gerust op de veerkracht van de landbouw in Europa. Vaak is een groot deel van de boeren wel bezig om in te spelen op de veranderingen, maar doet het systeem als geheel dat veel minder. Zo blijkt bijvoorbeeld de overheid in bijna alle gebieden vooral een korte-termijn focus heeft en er zelfs beleid is dat in tegenspraak is met elkaar. Het is lastig om daarmee te werken. Ook is de bedrijfsopvolging en voldoende beschikbaarheid van goede arbeidskrachten een punt van zorg. De overheid en ook financiers blijven vooral inzetten op het traditionele bedrijfsmodel; om jonge mensen aan te trekken moet er ook nagedacht worden over andere bedrijfsvormen zoals bv. gedeeld eigendom. Ook is het nodig dat de leefbaarheid van het platteland verbetert; zonder goede infrastructuur is het niet aantrekkelijk om je er te vestigen. Ga door met het verder ontwikkelen van alle goede ideeën die er leven. Dit zal leiden tot meer diversiteit in de regio’s zodat niet alle bedrijven tegelijkertijd door eenzelfde risico worden getroffen. Dit vraagt beleid dat deze ontwikkelingen ondersteunt maar ook dat banken, verzekeraars, de groothandel, arbeidsbureaus en scholen hierin mee bewegen. Veerkracht moet voorlopig dus op de agenda blijven staan.

Een link naar de video over de uitkomsten van het onderzoek.

https://youtu.be/5NUrcpCO71w

De graanoogst is binnen.

De graanoogst is binnen.
Afgelopen week hebben de brouwgerst geoogst. De afgelopen jaren ging dat meestal vanzelf. De droge zomers met hoge temperaturen maakten het combinen tot een makkie. Dit jaar was anders. De vele natte dagen beperkte de mogelijkheden om het graan droog binnen te krijgen. En als gevolg van stevige stortbuien de afgelopen maanden lag de gerst behoorlijk plat. Het was dus een hele klus om dit goed van de grond te krijgen en het opbrengstverlies te beperken. Al met al is dit redelijk gelukt. De brouwgerst kwam droog binnen en de opbrengst was zeer goed, op een niveau dat we niet eerder meemaakten. Het grootste deel van de brouwgerst zit bij onze coöperatie Agrifirm in de graanpool. Zij vermarkten het voor ons. Het gaat dan via Holland Malt naar Bavaria of Heineken.
Ook gaat er gerst naar onze lokale bierbrouwer Martijn Eggens. Hij brouwt van onze gerst verschillende batches bier onder andere te koop in de winkel als 100%Lokaal en de Korenaar. Hij doet dit deels onder de vlag van Dubbel Drents. Martijn was zelf meerdere dagen aanwezig tijdens de oogst en bestuurde een trekker met wagen naast de combine. Dat hebben de grote bierbrouwers nog nooit gedaan.

Stand van het gewas.

Stand van het gewas.

Vanaf nu worden de dagen weer korter. De langste dag is alweer geweest. De langste dag is een ijkpunt voor de stand van de gewassen. De stelregel was vroeger dat de gewassen op de langste dag dicht moeten zitten. De grond moet dan dus volledig bedekt zijn. De laatste jaren zien we eigenlijk dat eerste week juni dit vaak al het geval is. De aardappels zaten begin juni al nagenoeg dicht. De suikerbieten daarentegen niet. De bieten hebben veel last van het bodemleven. Vrijlevende alen, maar pleksgewijs ook ritnaalden en engerlingen zorgen voor veel uitval en traag ontwikkelende planten. Daar wordt je als boer niet blij van en achteraf is er weinig meer aan te doen. De aardappels staan er dus wel mooi op, ook al zijn deze iets later dan voorgaande jaren. De brouwgerst heeft niet geleden van het koude voorjaar. En ook de grote hoeveelheden neerslag in mei heeft geen schade gedaan. De gerst staat er geweldig mooi op. Naar een zeer natte meimaand kwam een warme juni maand. Er viel in deze periode maar weinig regen. Waar collega’s om on heen het zwaar te verduren kregen bleven grote hoeveelheden regen op ons bedrijf uit. Momenteel is het droog en overwegen we te gaan beregenen. De weerberichten voorspellen de komende dagen nog wat hemelwater. Mocht dit niet gaan vallen dan komt de beregeningshaspel uit de schuur.

Einde voorjaarswerk 2021.

Einde voorjaarswerk 2021.

De rust is (even) terug gekeerd. De voorjaarswerkzaamheden zijn nagenoeg achter de rug. Op 19 april gingen de laatste aardappels de grond in. Vervolgens zijn de laatste wintervoedselvelden gezaaid. Er moeten nog een paar bloemenranden gezaaid worden, maar daar is het eigenlijk nog te koud voor.

De eerste week van maart werd de brouwgerst gezaaid. De grond lag mooi en het was relatief droog. Half maart viel er wat regen waardoor het werk even stil lag, maar eind maart waren de bieten gezaaid en de eerste zetmeelaardappels al gepoot. Af en toe viel er wat regen en sneeuw maar de omstandigheden waren prima. Half april werd het zelfs droog, vergelijkbaar met 2020 maar met heel andere temperaturen. Vorig jaar was het erg warm, nu was het erg koud met een schrale wind. Eind april, begin mei viel er de nodige regen, wat de groeiomstandigheden verbeterden. Maar het is koud. De gerst heeft de nodige vorstschade. In de suikerbieten is dit gelukkig niet te zien, maar de stand is matig en een paar mooie warme dagen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor de aardappels. Ondanks dat we iets eerder gestart zijn met poten, zijn de aardappels nog niet verder dan voorgaande jaren. Hopelijk komt er binnenkort iets warmer weer aan en gaan we een normaal groeiseizoen tegemoet.

akkerranden zaaien

Voorjaar 2021.

Voorjaar 2021.

Begin maart was er al volop activiteit op ons bedrijf. Een aantal loonbedrijven reden hier verschillende meststoffen uit. Van der Stelt begon op 1 maart als eerste met de Natu C, een kalimeststof die we gebruiken op brouwgerst en pootaardappelen. Twee dagen later werd er door Bruggers varkensdrijfmest geïnjecteerd, dit is de basis bemesting voor de zetmeelaardappels en de suikerbieten. En ook Meilof spoot begin maart de protamylasse op het land, ook een kali meststof, maar met minder stikstof als Natu C. In die zelfde periode strooiden we zelf NaKaMag op het land en spoten we NTS om onze gewassen van een perfect afgestemde hoeveelheid mineralen te voorzien. Aansluitend werd de brouwgerst gezaaid. Deze ging onder prima omstandigheden de grond in. Eind maart waren alle percelen al mooi groen. Vervolgens zouden de suikerbieten de grond in. Maar tijdens de eerste zondag van maart regent het behoorlijk. Pas drie dagen later op 10 maart werd het eerste perceel suikerbieten gezaaid. De dagen daaropvolgende viel er ruim 40 mm regen. Pas 22 maart konden we verder met het zaaien van de suikerbieten. Een paar dagen laten zijn we begonnen met het poten van de zetmeelaardappels. Dit gebeurde om bijzonder mooie en warme omstandigheden. Begin april startten we met de pootaardappel. Toen stonden de eerste suikerbieten er al boven. Het Paasweekend gaf enige rust. Een mooi moment om alles even op een rij te zetten. Het weer ging terug van voorjaar naar winter. Gure buien met hagel, sneeuw en harde wind volgden elkaar in een rap tempo op. We zijn ruim over de helft met poten. Het schiet mooi op. Die laatste 30 ha aardappels komt er ook wel in.  En dan maar zien wat het seizoen ons brengt. De start is in ieder geval hoopvol.

Een suikerbietje komt net boven de grond.      Aardappels poten achter de boerderij.

Nachtvlindertelling, de resultaten 2020.

Nachtvlindertelling, de resultaten 2020.

In 2020 hebben Lente en Jan Reinier meegedaan aan BIMAG. (Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied) Op 3 locaties: op het erf, in de pootaardappelen en in een akkerrand zijn een nacht lang vlinders gevangen (en weer los gelaten). Vanaf begin juli hebben we tien maal (vroeg) in de ochtend LedEmmers geleegd. Alle nachtvlinders zijn door Lente gefotografeerd en de foto’s zijn vervolgens naar de Vlinder Stichting gemaild. Daar is door de specialisten gekeken welke soorten er in de drie verschillende LedEmmers voorkwamen.

In totaal hebben we 388 nachtvlinders in de LedEmmers gevangen. Deze zijn verspreid over 51 verschillende vlinders soorten. Hieronder (tabel 1) is af te lezen in welk type landschap de drie LedEmmers stonden en hoeveel exemplaren en soorten er per LedEmmer zijn gevangen.  Een lijst van alle waargenomen soorten en aantallen op ons bedrijf is te vinden onderaan dit bericht in tabel 2. In deze tabel is ook de status op de voorlopige rode lijst opgenomen en het waardplanttype. In 2021 gaan wij weer tellen. Dan starten we eerder in het seizoen, afgelopen jaar werden de emmers pas in juli geleverd.

tabel 1 Aantal nachtvlinders per emmer

meetpuntnaam aant_ex aant_soort
akkerrand 134 29
akker 104 29
erf 150 31

 

 

Tabel 2. Aantal waargenomen nachtvlinders per soort op het bedrijf van Jan Reinier en Lente de Jong

Nederlandse naam Totaal_aantal Status voorlopige rode lijst* Waardplanttype
gewone grasuil 168 gevoelig grassen
eikenprocessierups 64 niet bedreigd bomen
gele eenstaart 18 niet bedreigd bomen
huismoeder 17 niet bedreigd divers
zwarte-c-uil 15 niet bedreigd kruiden
schijn-sparspanner / sparspanner / naaldboomspanner 10 niet beoordeeld  
streepkokerbeertje 8 niet bedreigd (korst)mossen
vierkantvlekuil 8 niet bedreigd divers
puta-uil 6 niet bedreigd kruiden
kleine beer 5 niet bedreigd divers
gerimpelde spanner 3 niet bedreigd bomen
graanworteluil 3 kwetsbaar divers
granietuil 3 kwetsbaar heiden
groene weide-uil 3 kwetsbaar grassen
spurrie-uil 3 gevoelig kruiden
uilen 3 niet beoordeeld  
appeltak 2 niet bedreigd bomen
beukeneenstaart 2 kwetsbaar bomen
gewone stofuil 2 niet bedreigd kruiden
groente-uil 2 niet bedreigd divers
halmrupsvlinder/weidehalmuiltje 2 niet beoordeeld  
kajatehoutspanner 2 kwetsbaar kruiden
open-breedbandhuismoeder / kleine breedbandhuismoeder 2 niet beoordeeld  
oranje wortelboorder 2 niet bedreigd kruiden
slakrups 2 niet bedreigd bomen
aardappelstengelboorder 1 niet bedreigd kruiden
agaatvlinder 1 gevoelig divers
boksbaardvlinder 1 bedreigd divers
bonte grasuil 1 gevoelig grassen
dwergspanner onbekend 1 niet beoordeeld  
geoogde worteluil 1 niet bedreigd kruiden
gestreepte goudspanner 1 niet bedreigd kruiden
gewone bandspanner 1 niet bedreigd kruiden
gewone breedvleugeluil 1 gevoelig kruiden
gewone worteluil 1 niet bedreigd kruiden
goudvenstertje 1 niet bedreigd divers
grote berberisspanner 1 bedreigd struiken
grote worteluil 1 trekvlinder divers
haarbos 1 niet bedreigd kruiden
kleine groenbandspanner 1 niet bedreigd divers
  kolibrievlinder 1 trekvlinder kruiden
  kooluil 1 gevoelig divers
  kortzuiger 1 niet bedreigd bomen/struiken
  kroonvogeltje 1 niet bedreigd bomen
  lichte daguil 1 kwetsbaar kruiden
  lieveling 1 niet bedreigd kruiden
  meidoornuil 1 niet bedreigd bomen/struiken
  moeras-grasuil 1 niet bedreigd grassen
  plakker 1 niet bedreigd bomen/struiken
  psi-uil/drietand 1 niet beoordeeld  
  stompvleugelgrasuil 1 niet bedreigd grassen
  taxusspikkelspanner 1 niet bedreigd divers
  vaal kokerbeertje 1 nieuwkomer  
  variabele w-uil 1 niet bedreigd kruiden
vierbandspanner / bruine vierbandspanner 1 niet beoordeeld  
  vingerhoedskruiddwergspanner 1 niet bedreigd kruiden
  volgeling 1 niet bedreigd kruiden
  zwartvlekdwergspanner 1 niet bedreigd kruiden

* De status op de voorlopige rode lijst is terug te vinden in het boek van Ellis et al 2013 via de link: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/da4886a6-552a-4f5c-a7e4-030924b13665.pdf

 

 

Fijne kerst en een goed 2021.

Fijne kerst en een goed 2021.

Het jaar 2020 komt langzaam maar zeker aan zijn einde. Een jaar dat overschaduwd wordt door Covid-19. De impact van het virus is bij ons minder groot dan de derde droge zomer op rij. Het elektrisch beregenen heeft gelukkig effect gehad. Helaas hebben we dit jaar nauwelijks groepen kunnen ontvangen om kennis te delen. Dat geldt ook voor geïnteresseerden in het Farmnetwork van BASF waar we sinds dit jaar bij zijn aangesloten. Gelukkig gaan de voorbereidingen voor de bouw van  het zonnepark Daalkampen wel gewoon door.

We willen op deze wijze iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen jullie in 2021 weer te kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en gezond nieuwjaar.

Jan Reinier, Lente, Sterre, Elle en Jose.

Dubbel Drents Bier

Dubbel Drents Bier
Op ons bedrijf wordt al tientallen jaren brouwgerst geteeld. De gerst wordt normaal gesproken vermarkt via onze coöperatie Agrifirm. Vervolgens gaat het via Holland Malt meestal naar Bavaria of Heineken. We hebben een aantal jaren een samenwerkingsverband gehad met deze partijen. Hierbij was er een kleine bonus op de teelt en een stuk kennisoverdracht. Maar echt belangstelling voor waar de gerst vandaan komt is er nauwelijks.
Sinds 2020 gaat een deel van onze gerst naar bierbrouwer Martijn Eggens. Korte ketens zijn helemaal hip en daar doen we graag aan mee. Nu is de keten zoals boven beschreven niet erg lang. Maar de samenwerking met Martijn maakt deze nog korter geworden nu een deel van de gerst naar Eggens Craft Beer gaat. En Martijn gebruikt meer regionale ingrediënten.
Martijn Eggens brouwt sinds 2017 commercieel. De bieren van Eggens kenmerken zich door hun krachtige basis van mout, wat er ook in resulteert dat hun bieren vaak hoger zijn in het alcoholpercentage. Voor Martijn is dit een bewuste keus, hij is er namelijk van overtuigd dat bier een volle moutsmaak dient te hebben, welk langer in de mond blijft hangen. Daarnaast gebruikt hij vaak ook net even andere kruiden en (lokale) hopsoorten in het bier en voegt hij iets meer koolzuur toe, zodat de bieren lekker fris blijven en toegankelijk te drinken zijn. Als akkerbouwer ben ik er trots op dat mijn brouwgerst de basis is voor een aantal van zijn bieren. Een deel wordt verkocht onder Martijn zijn eigen label. Zo is onze gerst te vinden in Eggens Zwaar Blond, een stevig bier met 8,3 procent alcohol. Ook wordt een deel verkocht onder het label Dubbel Drents. Naast Dubbel Drenst bier zijn er meer pure, smaakvolle producten van Drentse bodem, waarmee we onze streek op de kaart zetten. Zo zijn er ook, vlees, zuivel, asperges en brood onder dit label verkrijgbaar.
Het eerste Dubbel Drents bier dat Martijn gebrouwen heeft is een Tripel. Het is te koop onder de merknaam de Korenaar. Het is te koop op ruim 10 verkoopadressen in de regio. De komende periode komen er nog 2 Dubbel Drentse bieren bij.
Martijn Eggens was aanwezig bij de oogst van de brouwgerst.
Een item op de site van Dagblad van het Noorden tijdens het brouwen.