Voor het eerst sinds de ontginning van het bedrijf (1920) wordt er beregend op onze percelen. Tot afgelopen jaar hadden we niet eerder op onze grond beregend. Daar waren meerdere redenen voor. Waar bijna heel Nederland van water wordt voorzien vanuit rivieren of het IJsselmeer, is in ons gebied geen oppervlakte water beschikbaar. Je kunt dus niet even snel een slang in de sloot gooien. Ten tweede is het financieel rendement met een traditioneel beregeningssysteem met onze gewassen niet heel hoog en als laatste was het niet vaker zo lang zo droog. De afgelopen 25 jaar hebben we wel vaker droge zomers gehad. Een opbrengstderving 20 procent was dan extreem. De afgelopen 2 jaar zie je bijna een halvering van de oogst. We hebben veel gedaan om onze grond weerbaarder te maken. Maar tegen droge perioden van 6 weken of langer, met temperaturen van 40 graden, is geen gewas of bodem opgewassen.
Afgelopen jaar zat ik in een denktank van Enpuls, de innovatieclub van netwerkbeheerder Enexis, om te kijken welke rol de landbouw kan spelen in het netwerk probleem in Noordoost-Nederland. Het doel is om ondanks de beperkingen van het netwerk toch meer boerendaken van zonnepanelen te voorzien. Eén van de uitkomsten was om elektrisch te gaan beregenen. Zo kun je gedurende de zomer energie gebruiken met een elektrische pomp. Hierdoor belast je het energienet veel minder. Met goedkope stroom van eigen zonnedak kun je per uur veel goedkoper beregenen. Bijkomend voordeel is dat je geen CO2 en Stikstof uitstoot meer hebt. Dit concept is niet nieuw, maar slechts 2 procent van de boeren doet dit. Dat willen we gaan stimuleren.
In maart is er een bron geslagen van 90 meter. Vanaf de bron hebben we ondergrondse leidingen gelegd naar onze percelen. We hebben gekozen voor PCV buizen van 160 mm. Bij de percelen komt een hydrant boven de grond waar we de buizen/slang aan kunnen koppelen om het water naar de haspel te brengen. In de bron hangt een pomp die het water omhoog en door de leidingen pompt, om het vervolgens door de haspel en het kanon over het land te verspreiden. Dankzij onze accu kunnen we ook bij hoge stroomprijzen of tijdens de nacht op zonnestroom beregenen.
De haspel is voorzien van een beregeningscomputer en een Elektrorain beregeningskanon. Door de computer kunnen we zone beregening toepassen. Dus pluksgewijs meer of minder water geven. Met het Elektrorain kanon (de eerste in Drenthe) krijgen we een betere waterverdeling en kunnen we een scheve kant, wegen of een schuur eenvoudig mijden.
De komende periode nodigen we geïnteresseerden uit om het systeem te bekijken. Verder komt er een project in samenwerking met LTO en Enpuls om elektrisch beregenen te stimuleren.
Een artikel in Veldpost over elektrisch beregenen.