1200 Vrouwen van Nu op bezoek.

1200 Vrouwen van Nu op bezoek.

De eerste 2 weken van oktober ontvingen we ruim 1200 leden van de Vrouwen van Nu op ons bedrijf. Wij waren onderdeel van de excursie georganiseerd door de afdeling Nieuw-Buinen van Vrouwen van Nu. Deze had de mooie titel ‘Rondom de kerk, veen zand en zon zorgen voor werk.’

Vier bussen vervoerden zes dagen lang 200 vrouwen langs vier bedrijven: het museum en aardewerkfabriek Goedewaagen en het glasblaasmuseum in Nieuw-Buinen en akkerbouw, bloembollenbedrijf Wollerich in Drouwenermond en ons akkerbouwbedrijf.

Op ons bedrijf was het thema duurzaamheid en energie. We zijn dieper in gegaan op de energietransitie. We hebben verteld over ons energieopslag systeem, de zonnepanelen, dubbelfuncties, de landelijke en provinciale ambities en de impact die dat zal hebben op het landschap.

In onderstaande link een korte impressie gemaakt door Nieuwe Oogst TV.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkAGUzo-obw

vrouwen van nu 1

Een kijkje bij… Jan Reinier de Jong

Een kijkje bij… Jan Reinier de Jong

Onlangs verscheen onderstaande item op de site van Drenthe in Transitie* (DIT).

“Je weet nooit wanneer de zon schijnt of de wind waait, dus heb je opslagcapaciteit nodig om groene stroom op te slaan.” Jan Reinier de Jong heeft daarom een accu op zijn erf staan. De DIT redactie volgt hem al langere tijd en legt verslag van de inspanningen die hij pleegt als duurzame akkerbouwer. Dit keer met een prachtige film als resultaat!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ndSIobs-0A8

*Drenthe In Transitie (DIT) is een platform waarin vernieuwende ideeën uit de provincie tot een aanpak zijn gebundeld. Bedoeld om groene initiatieven uit de provincie zichtbaar te maken, visies van duurzame koplopers en starters (klein én groot) te showcasen, elkaar te inspireren en geïnspireerd te worden, om met elkaar mee te denken, met het doel om de energietransitie te versnellen. Doel van dit initiatief is het vormen van een community die bijdraagt aan de energietransitie en samen vraagstukken tackelt op de weg naar een energieneutraal Drenthe.

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Eerste zonneakker poule in Borger-Odoorn

Onze groep boeren heeft samen met GroenLeven een poule opgericht voor zonneakkers. In de poule worden kansrijke gronden voor zonneparken in kaart gebracht. Door dit in pouleverband te doen is de kans groter dat er daadwerkelijk een zonnepark gerealiseerd wordt. Door gezamenlijk op te trekken kan de groep ondernemers makkelijker inspelen op de wens van de gemeente omdat ze door het hele gebied percelen hebben liggen.

De grondeigenaar waar daadwerkelijk een zonnepark gebouwd wordt krijgt een marktconforme vergoeding. De overige gronden binnen de poule, waar niks gebouwd wordt, zijn altijd verzekerd van een bijdrage voor hun deelname in de poule: een unieke optievergoeding. De werking van de zonnepark poule is afgelopen periode bij de eerste deelnemers toegelicht en goed ontvangen. Vooral de korte looptijd van de poule en de transparante manier van werken wordt als zeer positief ervaren.

De komende tijd wordt geprobeerd de poule groter te maken door andere boeren erbij te betrekken. Naast de poule in gemeente Borger-Odoorn komt er ook een vergelijkbare poule in de gemeente Aa en Hunze. En ook in Stadskanaal en andere delen van de Veenkoloniën wordt gekeken naar de mogelijkheden. Boeren in de Veenkoloniën die belangstelling hebben om met percelen deel te nemen in de poule kunnen zich melden bij Groenleven of poulebeheerder Jan Reinier de Jong.

logo groenleven

EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau

EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau
Op 22 en 23 november was ik in Warschau waar mocht ik deelnemen in een focusgroep van het EIP-Agri (Europese Innovatie Programma voor landbouw van de Europese Unie). De opdracht voor deze kenniswerkgroep is “Enchacing production and use of renewable energy on the farm”, een thema dat mij erg aanspreekt. Uit een groep van 80 sollicitanten bleef een groep van 20 personen over met allen specifieke kennis over duurzame energie/opwekking. De deelnemers, onder te verdelen in onderzoekers, adviseurs, bedrijfsleven en een enkele boer, kwamen uit heel Europa. Gedurende 2 dagen is volop gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en barrières die de landbouw heeft voor de productie van duurzame energie en hoe die te vergroten. De komende periode gaan de deelnemers in kleine groepjes een mini-paper schrijven waarin ze specifieke thema’s verder behandelen. Gezamenlijk met een Spaanse en Belgische deelnemer richten we ons op de productie van zonne- en windenergie in combinatie met energieopslag. In april komt de groep weer bijeen voor de volgende stap.

Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur.

In Drenthe zijn we van het doen. Samen mooie resultaten mogelijk maken door de schouders eronder te zetten. De provincie Drenthe denkt mee, is creatief en schept de voorwaarden om te ondernemen en initiatieven van de grond te krijgen. Onderstaande verhalen laten ondernemers zien die lef tonen en samen met de provincie Drenthe innovaties neerzetten om trots op te zijn.

Broedplaats Veldleeuwerik, innovatie in landbouw en duurzame energie (energie-accu)

Jan Reinier de Jong - Foto: Marcel J. de Jong

“Ik wilde van kinds af aan al boer worden. Je werkt met de seizoenen, kunt je eigen tijd indelen en bent op en top ondernemer. Het geeft mij de vrijheid om ook andere leuke dingen aan te pakken, zoals de energieopslag die we op het bedrijf hebben.”

“Boeren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. Ik ben de vierde generatie op het bedrijf, dagelijks helpt mijn vader nog mee. Duurzaamheid vind ik belangrijk. Als mijn vader niet goed voor het bedrijf had gezorgd, kon ik het niet overnemen. We moeten dus zuinig zijn op de boerderij, zodat we later wat over te dragen hebben. Want zeg nou zelf: hoeveel bedrijven ken je die in handen zijn van een derde of vierde generatie? Die komen nog vooral voor in de landbouw.”

“De landbouw in Drenthe heeft in de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt. Op het gebied van schaalvergroting, maar ook als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Zo zijn wij sinds 2016 de eerste Veldleeuwerik Broedplaats in Nederland. Heel veel mensen kennen de stichting nog niet, maar er zijn al zo’n 400 Nederlandse boeren bij aangesloten. Samen hebben we enorme stappen gemaakt. Mensen roepen vaak van alles over de landbouw, maar weten er eigenlijk weinig van. Op de broedplaats vertellen we wat we doen. Aan schoolklassen, bestuurders en andere geïnteresseerden, maar ook aan boeren van over de hele wereld. Hartstikke leuk om te doen. Alles draait om kennis delen en elkaar inspireren. Kennis is ons machtigste instrument. Daarom doen we hier ook diverse proeven, zoals met een nieuw soort bemesting of een biologische schimmelbestrijder. Vandaar ook de naam broedplaats. We broeden hier op dingen.”

“Ons energieopslag-project is een innovatie waar we ook lang op gebroed hebben. Op het bedrijf hebben we 1050 zonnepanelen. De energie slaan we op in een grote accu: een zeecontainer vol met batterijen. Mijn bedrijf gebruikt deze accu als energiebuffer. Als de energieprijzen gunstig zijn, verkoop ik opgeslagen energie op het net. Hiermee versnellen we de effecten van groene stroomproductie. Ik was de eerste agrariër in Nederland met zo’n systeem.”

“Om innovaties voor elkaar te krijgen moet je een beetje eigenwijs zijn. We hebben een half miljoen geïnvesteerd in een onbewezen techniek, maar inmiddels staan er kopieën in Brabant en in Zuid-Holland. Niet alleen Drenthe heeft er baat bij, maar heel Nederland. Ik hou wel van een beetje pionieren. Als je de kans krijgt om je bedrijf beter, efficiënter of eenvoudiger te leiden, moet je dat gewoon doen.”

“We stonden voor de keuze of we het energieproject wel of niet gingen doen. Dankzij ondersteuning van de provincie Drenthe was het financiële risico minder groot. Zonder de provincie hadden we de stap niet gemaakt. Ze hebben de energie-accu deels gesubsidieerd en ondersteunen ook de broedplaats. Een deel van de tijd die ik daaraan kwijt ben, krijg ik vergoed. Ik heb het gevoel dat de landbouw – en dus ik ook – gewaardeerd wordt. Het beleid wordt in Drenthe niet voor je gemaakt, maar mét je. En daar kunnen veel organisaties wat van leren.”

Jan Reinier de Jong
Akkerbouwer in Odoorn

https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina’/doen-natuur/broedplaats/

Het item van Doe Maar Duurzaam (RTL-Z)

Het item van Doe Maar Duurzaam (RTL-Z)

Het RTL-Z programma Doe Maar Duurzaam* heeft afgelopen zomer op ons akkerbouwbedrijf gefilmd. Rob van Leeuwen van Jules Energy heeft dit programma uitgelegd hoe de handel van energie met een eigen batterij-opslag functioneert. En ik mocht vertellen hoe dat in de praktijk werkt. We verkopen onze zonne-energie, opgewekt met de zonnepanelen van Groen Leven, op de verschillende energiemarkten, verbruiken zelf op de meest gunstige momenten en verkopen ook energie aan particulieren. (zie elders op onze site) Hierbij worden de door ATEPS geleverde batterij en de zonnestroom optimaal ingezet door de software van Jules Energy.

*Doe Maar Duurzaam is een informerend programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten.

 

TV opnames RTL Z “Doe Maar Duurzaam”.

TV opnames RTL Z “Doe Maar Duurzaam”.

Vandaag zijn er op ons bedrijf opnames gemaakt voor het programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z. De reportage is gemaakt in opdracht van Jules Energy. En omdat ons bedrijf met zonnepanelen en lithuim accu één van de eerste klanten van dit bedrijf is, zijn de opnames hier geschoten. Het gaat over de unieke manier van werken van Jules. Jules Energy is één van de eersten die haar klanten de mogelijkheid biedt zelf “energiebedrijf” te worden. Dankzij slimme software is het mogelijk de verschillende stroommarkten bedienen. Hierbij kun je denken aan bv. de Onbalansmarkt, APX, de FCR en de particuliere markt. Het programma met het item wordt in tussen 13 en 20 augustus 5 keer uitgezonden op RTL Z.rtlz byd

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder de boer op.

Zo vlak voorde verkiezingen is er meer dan normaal aandacht voor de landbouw. En dat is maar goed ook. De huidige staatssecretaris staat namelijk wel heel ver van die grote groep hardwerkende ondernemers, die dag en dag uit vol passie met hun vak bezig zijn. Woensdagmiddag 8 maart ontvingen we een afvaardiging van het CDA. Een aantal gemeenteraadsleden, de wethouder en andere betrokkenen waren samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder een dag in de mooie gemeente Borger-Odoorn. Nadat de pers te woord gestaan was gestaan, begonnen we met een kop koffie. Vervolgens hebben we uitgebreid gesproken over duurzame akkerbouw. Waar en bij wie zit de meerwaarde van deze vorm van landbouw? Hoe betrek je de burger weer bij de voedselproductie? Voedsel onderwijs zou eigenlijk gecombineerd moeten worden met educatie over de landbouw.  Er ligt nog een hele uitdaging voor de landbouw maar zeker ook voor de politiek. We hebben het over voedsel, dat is heel wat anders als bv een bankstel. Afsluitend is er uitgebreid aandacht besteed aan het project Energieopslag op het Boerenbedrijf. Waar zijn we tegenaan gelopen in dit unieke project. En hoe om te gaan met het (dubbel) heffen van energiebelasting op elektriciteit die tijdelijk wordt opgeslagen om het net te ontlasten? Ook hier liggen nog een aantal aandachtspunten. Het was een leuke kennismaking met deze Drentse politica. Die we graag nog een keer terug zien om wat langer van gedachten te wisselen.