Prettige kerst en een goed 2022.

Prettige kerst en een goed 2022.

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Het tweede jaar dat we te maken hebben met Covid-19. Een jaar met regelmatig een bui regen. De beregeningshaspel bleef in de schuur. Dankzij een normale zomer hebben we een goede oogst achter de rug. En dat is ook wel eens prettig, maar zeker ook nodig. De kosten stijgen heel snel en dat is best zorgelijk. De bouw van zonnepark Daalkampen is bijna afgerond. Dankzij de inspanningen van een ieder is dat ondanks leveringsproblemen en corona redelijk goed verlopen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking het afgelopen jaar. We hopen iedereen in 2022 weer te kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie een fijne kerst en een goed, groeizaam en gezond nieuwjaar.

Jan Reinier, Lente, Sterre, Elle en José

De eerste pootaardappelen aan de maat.

De eerste pootaardappelen aan de maat.

In de laatste week van juli waren de eerste aardappels aan de maat. Pootaardappelen zijn aardappels die het volgend seizoen weer gepoot worden. Deze aardappels moeten aan een bepaalde maat voldoen. De meest gangbare maat is 28/55. De aardappels moeten dus tussen de 2,8 en 5,5 cm dik zijn. Gedurende het seizoen meten we regelmatig de dikte. De eerste rassen zijn inmiddels dik genoeg. Dan kan het loof eraf en stoppen de knollen met groeien. Tegenwoordig doen we dat met een loofklapper. Niet dat we dat willen, want het kost veel tijd, veel brandstof, elke 3 meter wordt door het gewas gereden en er beschadigen knollen, maar chemisch is dit niet meer mogelijk. Ongeveer 3 weken na de loofdoding kunnen de pootaardappels gerooid worden.

Eerste inkoopstation geplaatst.

Eerste inkoopstation geplaatst.

Vandaag stond er een 120 tons kraan op het terrein van zonnepark Daalkampen. Deze kraan heeft het inkoopstation van een vrachtwagen op zijn definitieve plaatst getild. Dat was een hele klus. Het totaal gewicht van het gevaarte is 45 ton. Een inkoopstation is eigenlijk een groot stopcontact. Vanaf dit “huisje” gaat de geproduceerde elektriciteit op het net. Aan de andere kant van het park wordt tzt een tweede inkoopstation geplaatst.

Civiele werkzaamheden

Civiele werkzaamheden

De afgelopen periode is er gestart met de civiele werkzaamheden op het zonnepark Daalkampen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf Stuut. Na het archeologische onderzoek is dit het volgende “zichtbare” werk op het terrein. De afgelopen weken zijn onder begeleiding van twee archeologen de bouwwegen uitgegraven. Deze worden aangelegd om het zonnepark goed bereikbaar te houden. Dit is handig met de aanvoer van de onderconstructie en de zonnepanelen. Maar ook later voor de onderhoudsploeg is het makkelijk als de zonnepanelen goed bereikbaar zijn. En ook de brandweer stelt een goede bereikbaarheid op prijs. Inmiddels zijn er een aantal kleine tussensloten gedempt. Komende periode zullen de bouwwegen aangevuld worden met verharding. Ook zal er een nieuwe hoofdwatergang in de Noordwest hoek gegraven worden. Met de vrijgekomen grond zal het terrein enigszins vlakgemaakt worden. Zo het nu lijkt zal half juli de omheining geplaatst gaan worden. Dan zal ook gestart worden met het slaan van de eerste palen voor de onderconstructie.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Een onderdeel van de bouw van Zonnepark Daalkampen is het Archeologisch onderzoek. In de omgeving van Borger is in het verleden veel gevonden wat naar onze verre voorvaderen herleid. Dus voor dat de aanleg van het zonnepark begint is er in overleg met de huis archeoloog van de gemeente een plan van aanpak opgesteld voor Archeologie. Aan de hand van een bodemscan en hoogtekaarten is er een goed beeld ontstaan van waar eventueel iets van waarde zou kunnen zitten. Afgelopen week heeft een team van archeologen een bodemonderzoek uitgevoerd. Op verschillende delen van het terrein zijn kleine en grote proefsleuven gegraven. Laag voor laag is de ondergrond bekeken en is er gezocht naar sporen. In veel gevallen was de ondergrond door werkzaamheden vanuit het verleden verstoord. En op de niet verstoorde lagen werd weinig gevonden van bijzondere waarde.

 

De aardappelschuur is weer leeg.

De aardappelschuur is weer leeg.

Het leeg halen van de aardappelschuur, altijd weer een bijzonder moment. Een jaar lang hebben we ons best gedaan op onze aardappels. En inmiddels zijn ze verwerkt tot aardappelmeel en eiwit. Deze zetmeelaardappels zijn begin oktober gerooid. Ze zaten mooi in de schuur. Het zetmeelgehalte was rond de 19.5 procent (owg 480 gram). Het tarra was laag met ruim 3 procent. Dankzij het elektrisch beregenen en een minder extreem groeiseizoen dan voorgaande jaren was de opbrengst redelijk. Hierdoor leveren we voor het eerst sinds twee jaar ons zetmeelquotum weer vol.

Fijne kerst en een goed 2021.

Fijne kerst en een goed 2021.

Het jaar 2020 komt langzaam maar zeker aan zijn einde. Een jaar dat overschaduwd wordt door Covid-19. De impact van het virus is bij ons minder groot dan de derde droge zomer op rij. Het elektrisch beregenen heeft gelukkig effect gehad. Helaas hebben we dit jaar nauwelijks groepen kunnen ontvangen om kennis te delen. Dat geldt ook voor geïnteresseerden in het Farmnetwork van BASF waar we sinds dit jaar bij zijn aangesloten. Gelukkig gaan de voorbereidingen voor de bouw van  het zonnepark Daalkampen wel gewoon door.

We willen op deze wijze iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen jullie in 2021 weer te kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en gezond nieuwjaar.

Jan Reinier, Lente, Sterre, Elle en Jose.

Fijne kerst en een goed 2020.

Fijne kerst en een goed 2020.

Het jaar 2019 is alweer bijna ten einde. We kijken terug op wederom een droog jaar met zeer matige opbrengsten. Het is ook het jaar waarin we door het publiek tot duurzaamste bedrijf van Drenthe verkozen zijn. En het jaar waarin Landbouwminister Schouten ons bedrijf bezocht. Kortom een heel bijzonder jaar.

We willen op deze manier iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking het afgelopen jaar. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en gezond 2020.

Einde oogst 2019

Einde oogst 2019

In de nacht van 5 op 6 december zijn de laatste suikerbieten gerooid. Daarmee kwam er een einde aan oogst 2019. Ook 2019 is een jaar dat we liever snel vergeten. 2018 was een droog jaar, maar 2019 was niet veel beter. Het verschil met vorig jaar was dat de regen dit jaar wel viel, maar heel lokaal. Er zijn percelen waar amper water gevallen is. De opbrengsten in de regio verschillen daardoor enorm. Helaas viel aan de noordkant van Odoorn heel weinig regen. Andere percelen verder van huis water beter bedeeld. De suikerbieten en zetmeelaardappels stonden allemaal rond de boerderij. Vandaar ook dat met name deze gewassen niet beter waren dan vorig jaar. Erg matige opbrengsten met, in tegenstelling tot vorig jaar, erg lage gehalten. De pootaardappelen waren gemiddeld beter dan vorig jaar, dat maakt nog iets goed. We hopen voor 2020 weer op een normaal groeiseizoen.

Verdroogde aardappels.

De Jong sponsort turnvereniging DET.

De Jong sponsort turnvereniging DET.
Turnvereniging DET, een samenwerking van de gymnastiekverenigingen Dos, de Eendracht en Thor, heeft 2 nieuwe sponsoren. Vanaf dit seizoen hebben de leden nieuwe trainingspakken. De namen van G&W Gezondheidsdrogist Sima en Landbouwbedrijf De Jong zijn terug te vinden op deze mooie pakken. Voorzitter Mirjam van Lottum is blij met de sponsoren.”Met de nieuwe trainingspakken krijgt onze turnvereniging een professionele uitstraling. Mooi dat deze Oringer ondernemers ons op deze wijze steunen”. Marleen Mones van G&W Gezondheidsdrogist Sima vindt dit een mooie manier om wat terug te geven aan de regio. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong wil op deze wijze laten zien dat de landbouw midden in de samenleving staat. Beide ondernemers hopen dat DET nog lang plezier van de pakken mag hebben.
ster in trainigspak