200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

Op vrijdag 1 maart geeft burgemeester Jan Seton het startsein voor een natuurlijke manier van bestrijding van de eikenprocessierups. Als eerste zal hij een nestkastje ophangen voor koolmezen en pimpelmezen, gevolgd door alle scholieren van basisschool De Weiert in Odoorn. De nestkastjes worden geschonken door Stichting Veldleeuwerik en de Boermarke Odoorn-Klijndijk. Stichting Veldleeuwerik werkt aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw. De officiële handeling vindt plaats om 9.45 uur op obs de Weiert, De Goorns 28, 7873 AR Odoorn.

De eikenprocessierups heeft zijn plaats in de natuur maar kan bij hoge aantallen zeer hinderlijk zijn voor mensen. Koolmezen en pimpelmezen hebben deze rups op het menu staan. Eerder is gebleken dat het ophangen van nestkasten speciaal voor deze mezen het aantal eikenprocessierupsen omlaag kan brengen.

Zorgen voor gunstige leefomstandigheden voor mezen geeft meer biodiversiteit en is daarmee een natuurlijke methode om de rupsenaantallen te beheersen. De landbouwsector vindt het belangrijk om aan de jeugd mee te geven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteit. Volgens Geert-Jan van der Burgt van Veldleeuwerik werken boeren dagelijks in en met de natuur en proberen boeren de biodiversiteit op hun eigen bedrijf te behouden en te verbeteren. “Meer biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Vrijdag wordt om 9.45 uur de eerste nestkast opgehangen bij OBS de Weiert door burgemeester Jan Seton. Daarna krijgen alle scholieren een nestkastje uitgereikt om thuis op te hangen. Op school wordt er in de les stilgestaan bij deze natuurvriendelijke methode en wordt het thema ‘mees’ creatief verwerkt. Later dit voorjaar zullen alle leerlingen uitgenodigd worden op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn. Dat bedrijf is een ‘Broedplaats’ en demonstratiebedrijf voor verduurzaming van de akkerbouw, onderdeel van Stichting Veldleeuwerik (www.veldleeuwerik.nl ). De ‘Broedplaats’ wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe op RTL 7

Agrarische Natuur Drenthe (AND) is komende week vier keer te zien in het televisieprogramma Ondernemend Nederland dat wordt uitgezonden op RTL 7 en RTL Z.

In dit item legt gebiedscoördinator Bert Hoefsloot van AND het belang uit van agrarisch natuurbeheer. Ook vertelt hij kort wat de voordelen van een coöperatie zijn om dat beheer uit te voeren.

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn toont de wintervoedselvelden en akkerranden op zijn akkerbouwbedrijf. Deze leveren een bijdrage in de verbetering van de biodiversiteit.  Het item past heel goed in het thema verduurzaming van de openbare ruimte waar het programma Ondernemend Nederland aandacht aan besteedt.

De uitzendtijden zijn:

Zondag 9 december, ca. 10:00 uur: RTL 7

Maandag 10 december, ca. 13:00 uur: RTL Z

Dinsdag 11 december, ca. 10:30 uur: RTL Z

Zaterdag 15 december, ca. 13:00 uur: RTL 7

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018

‘Boer – Bij – Burger’

Biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Veel partijen zijn zoekende naar een praktische en haalbare invulling om biodiversiteit te stimuleren. Met deze bijeenkomst laten we zien welke maatregelen er zoal genomen worden, welke ideeën er leven en wat de impact hiervan is. De boer, de bij (biodiversiteit) en de burger staan hierbij centraal. Wij heten u graag van harte welkom deze middag op ons akkerbouwbedrijf in Odoorn.

deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting Veldleeuwerik, Agrifirm, BASF, provincie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe

Webinar “Wat staat natuurinclusieve landbouw in de weg?”

Webinar “Wat staat natuurinclusieve landbouw in de weg?”

Doe mee aan het interactieve webinar over de kansen en uitdagingen van natuurinclusief boeren in Nederland. Praat mee over de vraag: ‘Wat staat natuurinclusieve landbouw in de weg?’

Organisatie:   Agrifirm
Wanneer:       Dinsdag 17 april 2018 van 20.00 uur (start) tot max 21.00 uur
Locatie:          Gratis online te volgen
Doel:               Informatie van buiten naar binnen halen. Horen wat er leeft en speelt.

Honderden boeren zijn, net als ik, al volop bezig met het optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving binnen de landbouw. Er wordt al volop geëxperimenteerd met allerlei oplossingsrichtingen en vele boeren zijn deelnemer in agrarische natuurorganisaties, of betrokken bij projecten. Toch zijn ecologen en natuurbeschermers bezorgd over de ontwikkeling van bodemleven, weidevogels en insecten. Er lijken aanwijzingen te zijn dat het aantal insecten nog steeds daalt. En insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen en dus essentieel in ons voedselsysteem.

In het webinar komt u meer te weten over natuurinclusieve landbouw en wordt uw input gevraagd over de (rand)voorwaarden, consequenties, en (on-)mogelijkheden van verschillende stappen naar natuurinclusief boeren. Wat staat natuurinclusieve landbouw ons in Nederland nog in de weg? Waar zitten de obstakels, de kansen en de uitdagingen?

Agrifirm heeft het Louis Bolk Instituut gevraagd te inventariseren welke maatregelen van natuurinclusieve landbouw het meest kansrijk zijn. Tijdens het webinar zullen deze gepresenteerd worden. Vervolgens bespreken Corne Vermaat (melkveehouder), Jan de Wit (Louis Bolk Instituut), Ruud Tijssens (Agrifirm) en ik de uitkomsten en de onderstaande onderwerpen:

  • Herstel gezonde bodems
  • Kruidenrijk grasland
  • Fijnmazig mozaïek voor akkerbouw

Hoe werkt het?
Meld je aan via de link hieronder. Bij de bevestiging ontvangt u een link. Op dinsdag 17 april klikt u voor aanvang (20.00 uur) op de link en kunt u live het webinar volgen, vragen stellen aan de sprekers en stemmen op stellingen.

https://ssl.webinar.nl/agrifirm/#!/agrifirm/20180417_1

 

 

Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Op 24 oktober werd bekent dat ik de fotowedstrijd van Slimmevogels.net heb gewonnen. Op het interactieve platform van Slimme Vogels kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (als organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Samen met aangesloten (kennis)partners Imagro, Aequator en Vogelbescherming Nederland zijn de ingezonden foto’s op schoonheid én inhoud beoordeeld. Mijn foto van een half leeg gegeten zonnebloem werd als beste bekroond. De zonnebloem stond in een akkerrand om ons bedrijf. De rand was ingezaaid met een bloemenmengsel en had vooral tot doel on het insecten leven te stimuleren, voor akkervogels hebben we andere randen. Toch zaten er gedurende het seizoen steeds meer vogels in de rand. En toen de zonnebloemen waren uitgebloeid werden de zaden al snel opgegeten. De eerste prijs is een jaarlidmaatschap bij Vogelbescherming Nederland en daarnaast ook nog eens een overnachting naar keuze op het boerenerf. En daar ben ik erg blij mee.

voor meer info zie:  https://www.slimmevogels.net/fotowedstrijd

Informatie bord Odoorn

Informatie bord Odoorn

Vandaag een bord geplaatst bij een perceel grond aan de rand van het dorp Odoorn. Op het perceel staat een strook met niet geoogst graan. Dit graan is bedoelt voor vogels die hier in de regio overwinteren zoals de fazant en patrijs. Op het bord staat informatie over deze vorm van agrarisch natuurbeheer. Als bestuurder van het Drents Collectief proberen we op deze wijze de buitenwereld te informeren over waar wij (als landbouw) mee bezig zijn