Precisielandbouwdag een succes!

Precisielandbouwdag een succes!

Op 23 mei 2019 organiseerde Agrio haar eerste akkerbouwevenement bij ons op het bedrijf. Deze dag stond in het teken van precisielandbouw. Vier sprekers gaven tijdens de plenaire sessie hun kijk op precisielandbouw en deelden hun praktijkervaringen. Daarnaast waren er meerdere workshoprondes waar de bezoekers kennis kon nemen van de verschillende technieken. Zo waren er demo’s met een drone en met een spuit met gewassensoren. Ook waren er meerdere standhouders waar de nodige kennis gehaald kon worden. De opkomst was met 150 bezoekers uit heel Nederland boven verwachting. In onderstaande links een verslag en een foto impressie van de dag.

verslag:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206263-precisielandbouw-een-zegen-of-toch-een-speeltje-voor-de-jonge-boer/

fotoreportage:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206290-fotoserie-akkerwijzer-precisielandbouwdag-2019-in-odoorn-dr/

 

De Precisielandbouwdag-Odoorn 23 mei 2019

De Precisielandbouwdag-Odoorn 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei organiseert Agrio een Precisielandbouwdag op ons bedrijf. Agrio is uitgever van onder andere Veldpost en Akkerwijzer. Op deze dag krijgt u als akkerbouwer inzicht en praktische tips van specialisten over precisielandbouw.  U kunt zich via de link onder het programma aanmelden.

Programma

1
Ontvangst
10:00 tot 10:30 aan de Borgerderweg 11 te Odoorn
Ontvangst met koffie en thee en een zomerse lekkernij.
2
Opening en praktijkverhaal door akkerbouwer
10:30 tot 10:50
Akkerbouwer Jan-Reinier de Jong neemt u mee tijdens een presentatie over zijn ervaringen met precisielandbouw.
3
Presentatie Nicole Bartelds- databoerin
10:50 tot 11:10
Nicole Bartelds is ‘De Databoerin’: Smart Farming-adviseur uit Tweede Exloërmond.
Zij werkt samen met boeren aan meer rendement door analyse van teeltdata, die ze o.a. met drones verzamelt. Als boerin op een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf weet ze wat er speelt in de praktijk.
Nicole Bartelds zal ingaan op de vraag: Fijn allemaal die data, maar hoe nu verder en wat kan ik er als akkerbouwer mee?
4
Workshoprondes
11:10 tot 12:00
Specialisten van de thema-partners (waaronder CZAV en Vantage Agrometius) gaan dieper in op het thema precisielandbouw door praktische workshops te geven.
5
Lunch
12:00 tot 12:55
Geniet samen met collega akkerbouwers van een lekkere lunch. Uiteraard wordt dit geheel verzorgd door Agrio en de partners.
6
Praktijkverhaal gastspreker
12:55 tot 13:15
Een akkerbouwer neemt u mee tijdens een presentatie over zijn ervaringen met precisielandbouw.
7
Presentatie Corné Kempenaar-Senior onderzoeker WUR en Lektor Precisielandbouw Aeres Hogeschool.
13:15 tot 13:40
Corné Kempenaar is senior onderzoeker WUR en Lektor Precisielandbouw Aeres Hogeschool.Tevens is hij projectleider Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).
Kempenaar beantwoordt de vraag: Wat leren we uit de Nationale Proeftuin Precisielandbouw?
8
Workshoprondes
13:40 tot 15:55
Specialisten van de thema-partners (waaronder CZAV en Vantage Agrometius) gaan dieper in op het thema precisielandbouw door praktische workshops te geven.
9
Afsluiting en netwerkborrel
15:55 tot 16:45
Barpraat met een drankje.
Deelname en catering zijn gratis voor akkerbouwers en wordt u aangeboden door Agrio en de partners.

aanmelden: https://www.akkerwijzer.nl/evenement/180575-precisielandbouw/aanmelden/

Welke bodemscanner?

Welke bodemscanner?

De afgelopen periode hebben we ons verdiept in de verschillende manieren van bodem scannen. Voor ons precisie landbouw project Maxsus willen we graag de bodemkwaliteit van onze percelen goed in beeld hebben. We hebben meerdere bodemscanners bekeken. Eind februari hebben we de Top Soil Mapper (TSM) bekeken. Deze machine gaf een demo op het bedrijf van de familie Bartelds.  Afgelopen week is er bij alle drie deelnemers een perceel gescand door loonbedrijf Joldersma. Dit is gedaan met de Verisscan, met deze machine is al meer ervaring op gedaan. Gaande weg dit seizoen gaan we de knoop door hakken en kijken met welke scanner we voor een redelijke prijs een goed inzicht krijgen in de bodemkwaliteit.

 

verrisscan maxsus

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”

logo snneu logopastedimage-4

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Ruim 9 maanden na de aanvraag is ons project “MAXSUS” in aanmerking gekomen voor de subsidie POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”. Dit precisie landbouw project hebben drie akkerbouwer: Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong gezamenlijk aangevraagd. De akkerbouwers zijn alle drie gebruikers van de Agleader Optrx gewassensor en zien de mogelijkheden om met gewassensoren hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het project MAXSUS heeft als doelstelling de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en de gewasgroei plaats-specifiek te kunnen stimuleren naar een binnen het perceel homogene en hogere opbrengst. MAXSUS is een samenvoeging van Maximum Sustaineble, maximaal duurzaam. Ten behoeve van precisielandbouw zal een nieuwe koppeling ontwikkeld worden tussen gemeten data enerzijds en sturing op bodemparameters in de praktijk anderzijds, zodat de nieuwe data ook daadwerkelijk door de agrariërs in hun bedrijfsvoering gebruikt kan worden. Het uiteindelijke doel is het realtime kunnen sturen van de teelt, waarbij op het juiste moment de juiste hoeveelheid middelen (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) worden gebruikt die het gewas nodig heeft, zodat het milieu minder wordt belast en de bemesting in evenwicht is met de gewasgroei. De agrariërs worden in dit project ondersteund door Nicole Bartels van NB Advies. Nicole, beter bekend als de “Databoerin”, heeft zich gespecialiseerd in Smart Farming en neemt het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding voor haar rekening.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

pastedimage-4eu logologo snn