Fijne kerst en een goed 2023.

Fijne kerst en een goed 2023.

Aan 2022 komt bijna een eind. Het was een bijzonder jaar voor ons. De bouw van zonnepark Daalkampen is volledig afgerond. En dankzij een zonnige zomer met mooie stroomprijzen hebben we een goede start als zonneboer. Akkerbouwmatig had de zomer wat beter gekund. De droogte heeft weer gezorgd voor veel extra werk. De beregening heeft overuren gedraaid en daardoor hebben we redelijk opbrengsten kunnen oogsten. De kostprijsstijging gaat door, maar gelukkig volgt de prijsontwikkeling van onze producten ook. De marges blijven dus gelijk en met alle wensen vanuit Den Haag wordt het best lastig. Gelukkig blijven mensen gewoon eten.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar. Wij wensen jullie een fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en zonnig nieuwjaar.

Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Om te zorgen dat de kunstgrasmat van het Pannaveld, Daalkampen Arena, in topconditie blijft is een professionele jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarbij is de inzet van een mechanische onderhouds- en reinigingsmachine nodig. De kunstgrasmat wordt intensief geborsteld en het strooizand (infillzand) gereinigd. Hiermee wordt voorkomen dat onkruid en mos zich kan ontwikkelen en door bijvullen van infillzand blijven de grassprieten overeind staan. Ook de waterdoorlatendheid blijft daardoor goed. De kosten worden voor de komende 2 jaar gesponsord door De Jong Energie B.V.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zoals eigenlijk bij alle elektrische apparaten, is het mogelijk dat er elektro magnetische straling vrijkomt bij een zonnepark. In 2018 was er bij de vergunningaanvraag van verschillende zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn regelmatig discussie over de elektromagnetische straling. Er was zorg bij inwoners van de gemeente, maar ook bij Astron, de eigenaar van de Lofar telescoop. De GGD Drenthe gaf aan dat er geen reden tot ongerustheid was.

Voor de vergunning is op initiatief van Astron en Agentschap Telecom, per zonnepark bepaald hoeveel straling er mocht worden uitgestoten om mogelijke storing aan de Lofar telescoop te voorkomen. Deze normen liggen dermate laag dat er geen enkele hinder voor omwonenden is. Een groot aantal zonnepark ontwikkelaars (parken Exloo, Buinen, Buinerveen, Westdorp en Daalkampen) hebben gezamenlijk een systeem laten ontwerpen om elektromagnetische straling te voorkomen. Er is een speciale omkasting voor de omvormers gemaakt. En tussen de kabels zijn filters gezet die straling tegen gaan.

Afgelopen periode is zonnepark Daalkampen als een van de laatste zonneparken beoordeeld door Agentschap Telecom en Astron. De uitermate fijne meetapparatuur konden duidelijk vaststellen dat de straling keurig beneden alle grenzen was en dat alle maatregelen uitstekend hebben geholpen. Ook op 3 meter de omvormers was van overschrijding geen sprake. “Een oplader van een mobiele telefoon geeft zo’n 50 keer meer straling dan de gemeten straling bij de omvormer”. Zowel Astron als de gespecialiseerde meet partij waren zeer tevreden met de uitkomst.

Afrondende werkzaamheden.

Afrondende werkzaamheden.

De afgelopen periode zijn er veel werkzaamheden op het zonnepark afgerond. De wegen zijn voorzien van een laagje asfalt. Hierdoor blijft het hele terrein goed bereikbaar voor onderhoud. De poorten zijn geplaatst. De laatste omvormers zijn opgehangen en aangesloten. Alle transformatorhuisjes zijn geplaatst en verbonden aan het interne net. Het complete zonnesysteem is volledig getest en vrijgegeven. Vervolgens is het aangesloten op het stroomnetwerk van Enexis. De komende periode zullen de sloten deels hersteld en schoongemaakt worden. Op een paar plaatsen waar het afgelopen najaar te nat was zullen nog struiken gepland worden. En deze maand zal op de kabeltraces gras gezaaid worden.

Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.

Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn de werkzaamheden op zonnepark Daalkampen weer opgepakt. Het wachten was op een paar cruciale onderdelen. Het merendeel daarvan is inmiddels geleverd. Afgelopen week zijn de laatste transformatorhuisjes bezorgd. Dit zou voor de kerst al gebeuren. Komende weken zal alles op elkaar aangesloten worden. En zo het nu lijkt zal in februari het zonnepark operationeel zijn. Rond die tijd zal er dan ook  gestart worden met de Crowed funding. Inwoners kunnen voor een interessant rentetarief participeren in het zonnepark. Op onze website vindt u over een paar weken meer informatie.
De groenstrook aan de oostkant van het zonnepark staat momenteel ter discussie. Deze is geplant conform de verstrekte vergunning. Een aantal inwoners is van mening dat deze dichter bij het hek zou moeten staan. Er wordt momenteel gekeken of het mogelijk is deze bosschages te verplaatsen om de buurt tegemoet te komen.
Een vrachtwagen met trafohuisjes.

Groenstroken

Groenstroken

Onlangs zijn de groenstroken die onderdeel uitmaken van het zonnepark geplant. De bosschages beperken het zicht op het zonnepark enigszins en zorgen voor een goede leefomgeving van verschillende vogels. Het betreft een mengsel van verschillende soorten struiken die in samenspraak met de inwoners is gekozen. Het mengsel bestaat uit sleedoorn, gelderse roos, wilde liguster en hondsroos. Ook is er, op verzoek van de inwoners, een groenstrook door het park geplant. Er is gekozen voor groter plantmateriaal. Hierdoor moet alles met de hand geplant worden, maar zijn de struiken uiteindelijk sneller op de gewenste hoogte.

Tussen de struiken zullen nog bloemrijke kruiden gezaaid gaan worden. Zodat ook bijen, vlinders en andere insecten een goed habitat hebben.

De panelen liggen.

De panelen liggen.

Op 19 augustus legden onze dochters het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen, een bijzonder moment. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is veel gebeurd. De afgelopen periode is er hard gewerkt door de mannen van EVKlips. Er zijn ruim 40.000 panelen gelegd. Verder is alle bekabeling aan de panelen gemonteerd en zijn de hoofdkabels ingegraven. Ook is het tweede inkoopstation geplaatst. Het wachten is op de transformatorstations. Deze hebben vertraging, waardoor het werk de komende weken nagenoeg stil ligt. In november zullen de werkzaamheden hervat worden.

Eerste zonnepaneel geplaatst.

Eerste zonnepaneel geplaatst.

Op donderdag 19 augustus legden Lente, Elle en Sterre de Jong het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen. Een heugelijk moment voor de familie De Jong. De afgelopen jaren is heel wat tijd en energie in de ontwikkeling van het zonnepark gestoken. Vandaag is dus het eerste van 40.000 panelen gelegd. Als het park klaar is zal het voor ongeveer 5000 huishoudens stroom leveren.

Binnenkort zal er een crowdfunding voor het zonnepark worden opengesteld. Op deze wijze kan de omgeving mee profiteren middels een interessante rente vergoeding.