Zonnepark Daalkampen

Zonnepark Daalkampen

Naast Borger West zijn wij voornemens een zonneakker te realiseren op grond van de gemeente. Deze grond was in eerste instantie bedoelt als nieuwbouw locatie. Nu woningbouw van de baan is worden er zonnepanelen geplaatst. Op deze pagina vind u informatie over de gang van zaken.