Demo bedrijf

Jarenlang heeft ons bedrijf een voorbeeldfunctie gehad voor Stichting Veldleeuwerik. Als zogenaamde Broedplaats ontvingen we jaarlijks tal van groepen op ons bedrijf. Met deze bezoekers gingen we in gesprek over verschillende thema’s die spelen in de agrarische sector. Op deze wijze gaven we een goed beeld van wat er speelt in de agrarische sector. Stichting Veldleeuwerik is gestopt, maar groepen zijn nog steeds welkom.

Sinds 2020 zijn we aangesloten bij het BASF Farmnetwork. Gezamenlijk met BASF hebben we drie jaar lang aan monitoring van insecten in de akkerranden gedaan. De uitkomsten zijn erg interessant. Vanuit het Farmnetwork zijn we als één van de eerste boeren die werken met het Closed Transfer System om emissie van gewasbescherming tijdens het vullen van de spuit tegen te gaan. We gaan aan de slag met de bodem, een onderwerp wat altijd al bijzondere aandacht kreeg. Ook proberen we een vervolgstap te maken middels precisielandbouw en dat past prima binnen het precisielandbouwproject MaxSus.Maxsus doen we samen met Ger Evenhuis en Alko Tolner. We krijgen daarbij ondersteuning van de Databoerin, Nicole Bartelds. Dit precisielandbouwproject loopt alweer een aantal jaren. We scannen in het seizoen de gewasgroei, we meten plaats specifiek de opbrengst en we scannen de bodem. Deze drie gegevens worden over elkaar gelegd. Zo krijgen we een heel goed beeld van onze percelen en krijgen we een beter beeld van de te verwachten opbrengst.

Voor Enpuls, het innovatiebedrijf van netwerkbeheerder Enexis, hebben we een pilot elektrisch beregenen gedraaid. We hebben op 1 centraal punt een bron slaan. Dat is bij de boerderij waar ook de zonnepanelen op liggen en de accu staat. Vandaar uit gaan we met ondergrondse leidingen naar de verschillende percelen rond de boerderij. Totaal kunnen we met dit systeem alle 50 hectare rondom de boerderij beregenen, daarmee kunnen we bijna de helft van ons areaal voorzien van water. Normaal komt er bij elk perceel een bron waar je met een losse dieselpompset gaat werken, nu hebben we een soort ondergrondse waterleiding naar de percelen. Bij elk perceel komt een punt waar de beregeningshaspel op kan worden aangesloten. Bij de centrale bron komt een grote elektrische pomp. Omdat het water hier erg diep zit (tussen 85 en 100 meter) heb je normaal gesproken een opvoerpomp nodig en een pomp om het te verspreiden. De elektrische pomp die wordt aangeschaft kan dat in een keer. Dankzij de accu kunnen we ook in de nacht gebruik maken van zonnesstroom vanuit onze lithium ion accu. Nadeel van dit systeem is dat het “vast” in de bron zit en we nooit elders kunnen beregenen. De haspel is voorzien van een Electrorain spuitkanon. Hiermee kunnen we plaatsspecifiek water geven. Het geeft over de totale breedte een gelijk beregeningsbeeld. Daarom heb je minder waterverlies en kun je efficiënter werken. Ook hebben we een mobiele elektrische pomp waarmee we veldkavels kunnen beregenen.

Het project Energieopslag op het Boerenbedrijf blijft in ontwikkeling. We kijken naar andere mogelijkheden om meer rendement van onze zonnestroom te krijgen. Elektrisch beregenen op zonnestroom in de nacht is daar één. Maar ook prijs gestuurd aardappels koelen valt daaronder. De elektrische heftruck moet hier op termijn ook een rol in gaan spelen. Maar deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, net als de productie van waterstof voor eigen gebruik.Kortom het is beslist de moeite waard om eens met uw collega’s, studiegroep of vereniging eens een bezoekje te brengen. Een presentatie over ons bedrijf of een specifiek thema op locatie is natuurlijk ook mogelijk.