Broedplaats

Zaterdag 25 juni 2016 heeft Drents gedeputeerde Henk Jumelet bekend gemaakt dat in Odoorn de eerste ‘Veldleeuwerik Broedplaats’ van Nederland wordt gerealiseerd. Het bedrijf van ondernemer Jan Reinier de Jong gaat in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik, ketenpartners en de provincie Drenthe investeren in een plek waar een duurzame vorm van akkerbouw wordt getoond aan collega-akkerbouwers, ketenpartners,  scholen, inwoners en andere geïnteresseerden. Een plaats waar kennis wordt gedeeld, nieuwe kennis wordt opgedaan en vermenigvuldigd. Jan Reinier de Jong: “We gaan vooral rondleidingen geven op ons bedrijf aan inwoners, scholen, telers en verwerkers van de producten. Daarnaast willen ketenpartners graag aan hun klanten laten zien wat duurzame akkerbouw in de praktijk is, dat kunnen we hier goed laten zien. Ook is de broedplaats een mooie plek voor het testen van innovaties en het geven van demonstraties