Webinar “Wat staat natuurinclusieve landbouw in de weg?”

Doe mee aan het interactieve webinar over de kansen en uitdagingen van natuurinclusief boeren in Nederland. Praat mee over de vraag: ‘Wat staat natuurinclusieve landbouw in de weg?’

Organisatie:   Agrifirm
Wanneer:       Dinsdag 17 april 2018 van 20.00 uur (start) tot max 21.00 uur
Locatie:          Gratis online te volgen
Doel:               Informatie van buiten naar binnen halen. Horen wat er leeft en speelt.

Honderden boeren zijn, net als ik, al volop bezig met het optimaal gebruik maken van de natuurlijke omgeving binnen de landbouw. Er wordt al volop geëxperimenteerd met allerlei oplossingsrichtingen en vele boeren zijn deelnemer in agrarische natuurorganisaties, of betrokken bij projecten. Toch zijn ecologen en natuurbeschermers bezorgd over de ontwikkeling van bodemleven, weidevogels en insecten. Er lijken aanwijzingen te zijn dat het aantal insecten nog steeds daalt. En insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen en dus essentieel in ons voedselsysteem.

In het webinar komt u meer te weten over natuurinclusieve landbouw en wordt uw input gevraagd over de (rand)voorwaarden, consequenties, en (on-)mogelijkheden van verschillende stappen naar natuurinclusief boeren. Wat staat natuurinclusieve landbouw ons in Nederland nog in de weg? Waar zitten de obstakels, de kansen en de uitdagingen?

Agrifirm heeft het Louis Bolk Instituut gevraagd te inventariseren welke maatregelen van natuurinclusieve landbouw het meest kansrijk zijn. Tijdens het webinar zullen deze gepresenteerd worden. Vervolgens bespreken Corne Vermaat (melkveehouder), Jan de Wit (Louis Bolk Instituut), Ruud Tijssens (Agrifirm) en ik de uitkomsten en de onderstaande onderwerpen:

  • Herstel gezonde bodems
  • Kruidenrijk grasland
  • Fijnmazig mozaïek voor akkerbouw

Hoe werkt het?
Meld je aan via de link hieronder. Bij de bevestiging ontvangt u een link. Op dinsdag 17 april klikt u voor aanvang (20.00 uur) op de link en kunt u live het webinar volgen, vragen stellen aan de sprekers en stemmen op stellingen.

https://ssl.webinar.nl/agrifirm/#!/agrifirm/20180417_1