Akkerbouwbedrijf de Jong stapt in BASF Farmnetwork

Persbericht

BASF breidt Farm Network naar Nederland uit

BASF Farm Network
Wereldwijd neemt de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel snel toe. BASF
ziet het als haar verantwoordelijkheid om duurzame landbouw en een gezonde
leefomgeving mogelijk te maken. We demonstreren dit via ons Farm Network
waarin we met onafhankelijke boerenbedrijven in Europa samenwerken voor
behoud en herstel van de biodiversiteit, ontwikkeling van precisielandbouw en
aandacht voor bodemgezondheid. Op deze boerderijen worden
praktijkmaatregelen ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met universiteiten,
experts van ecologische adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en milieu- en
natuurorganisaties. Ons doel is om de succesvolle maatregelen en technieken te
laten implementeren door agrarische bedrijven buiten het netwerk.

Uitbreiding naar Nederland
Vanaf 2020 gaat het Farm Network samenwerken met een landbouwbedrijf in
Nederland. Akkerbouwbedrijf De Jong uit Odoorn heeft zich bij het netwerk
aangesloten. De Jong en BASF werken al een aantal jaren samen waarbij, in
samenwerking met De Vlinderstichting, de aanwezigheid van vlinders en
bestuivers in verschillende akkerranden wordt gemonitord. Duurzaamheid en
biodiversiteit zijn voor De Jong altijd onderdeel geweest van zijn bedrijfsvoering.
Het akkerbouwbedrijf was voorheen een zgn. Broedplaats van Stichting
Veldleeuwerik. Een plek waar een duurzame vorm van akkerbouw werd
ontwikkeld en getoond aan collega-akkerbouwers, ketenpartners, scholen,
inwoners en andere geïnteresseerden. Eind 2019 hield Stichting Veldleeuwerik op
met bestaan. De waarden en ideeën van de Broedplaats sluiten uitstekend aan bij
deze van het BASF Farm Network. “Het is een heel logisch vervolg op de
Broedplaats”, aldus Jan Reinier de Jong. Hij ziet de overstap vooral omdat hij
graag zijn werk wil voortzetten om duurzame landbouw mogelijk te maken en te
laten zien wat er allemaal mogelijk is. “Communicatie met stakeholders,
consumenten en kritische burgers is heel belangrijk, we moeten laten zien wat we
doen, en waarom we het doen”. BASF is blij dat het bedrijf van Jan Reinier zich
heeft aangesloten bij het Farm Network. De kennis en ervaring die het bedrijf heeft
opgedaan als Broedplaats kan nu ingezet worden in het Farm Network. En nieuwe
opgedane kennis en ervaringen kunnen door het Farm Network worden
uitgedragen. “Door de ervaring van Jan Reinier kunnen we snel van start gaan
met de verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw” aldus Eric Kiers,
duurzaamheidsmanager van BASF Agro.
Het Farm Network vindt zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk, waar de eerste boerderij – Rawcliffe
Bridge – in 2002 werd opgericht. Sindsdien is het programma geëvolueerd en uitgebreid in heel
Europa. Tegenwoordig omvat het Farm Network veel boerderijen en een rijk netwerk van meer dan
30 partnerorganisaties in acht landen.