Voorjaar 2020.

Voorjaar 2020.

Na een zeer natte februari maand stond er op meerdere perceelsgedeelten water. Nu hebben we relatief lichte grond, maar her en der zit leem in de ondergrond. De leemlaag laat bijna geen water door. Hierdoor krijg je dus grote plassen water op je perceel en dat wil je niet. Tot half maart hebben we geprobeerd zoveel mogelijk water weg te pompen. Op dat moment sloeg het weer ook om. Het werd snel droger en de over gebleven plassen werden snel kleiner. De afgelopen 10 dagen is er veel gebeurt op het land. De varkensdrijfmest (zie foto), protamylasse en Natu C is op het land gereden. Ook hebben we zelf NaKaMag en Kali 60 op het land gestrooid. We strooien geen kunstmest stikstof of fosfaat. Alle gewassen krijgen hun eigen optimale voeding . Inmiddels zijn de percelen mooi afgedroogd.
Afgelopen week zijn de suikerbieten en de gerst gezaaid. De suikerbieten zaaien we dit jaar voor het eerst zelf. We hebben een 6 rij bietenzaaimachine aangeschaft die achter de cultivator kan. Zo kunnen we in één werkgang de grond klaar leggen en zaaien. Na een stroeve start lijken de bieten prima op hun plek te zijn gekomen. De komende weken hopen dat ze mooi opkomen. Dat geldt natuurlijk ook voor de gerst.
Komende periode gaan de aardappels de grond in. Deze kisten poters staan inmiddels niet meer in de mechanische koeling, maar in de zetmeelaardappel schuur zodat ze mooi op temperatuur kunnen komen.