Informatie avond 24 maart

Geachte mevrouw, meneer,
Eerder bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van een zonnepark nabij de Ruigebultsweg. Hiervoor is de vergunning verleend en het bestemmingsplan gewijzigd op 11 oktober 2018.
Nu de bouw dichterbij komt brengen wij u graag op de hoogte van de stand
van zaken. Het voornemen is namelijk om het zonnepark kleiner te maken dan in de eerste instantie het plan was. Hierdoor komt het zonnepark verder van de Diepenveensweg/de wijk Daalkampen te liggen. Een nieuwe bouwvergunning zal hiervoor worden aangevraagd. Zie onderstaande kaartje voor meer informatie over de ligging, afmeting en de stand van de panelen.
Op woensdag 24 maart om 19.30 wordt er een online bijeenkomst met behulp van Microsoft Teams georganiseerd voor omwonenden die hierover vragen hebben. Wilt u hieraan deelnemen? Meld u dan aan door te mailen naar janreinierdejong@hotmail.com.

Hoogachtend,
Jan Reinier de Jong