Agrarisch natuurbeheer

Ons bedrijf is lid van de coöperatie Agrarische Natuur Drenthe. Op 9 hectare wordt agrarische natuurbeheer uitgevoerd. Er zijn op meerdere percelen met akkervogelvoervelden. Hier wordt een mix van granen geteeld, dit wordt niet geoogst, zodat overblijvende akkervogels hier van kunnen eten en schuilen gedurende de winter. Ook hebben we akkerranden voor de knoflookpad. In deze randen wordt een mix van granen, kruiden en bloemen gezaaid. De knoflookpad wordt met uitsterven bedreigd en komt nog maar heel beperkt in Nederland voor. Het leefgebied van de knoflookpad ligt in de omgeving. Ook zijn er akkerranden met bloemen voor insecten als bv bijen en vlinders, dit valt onder het project Bloemrijke akkers.

De afgelopen jaren hebben we met BASF en de Vlinder Stichting aan monitoring in akkerranden gedaan. Daarnaast is er in 2021 een loopkever onderzoek uitgevoerd. En sinds een paar jaar doen we meer aan de nachtvlindertelling (BIMAG) in samenwerking met LTO en de Vlinder stichting. Zo hebben we een goed beeld van de biodiversiteit op ons bedrijf.

Farm Netwerk. Deze randen worden gemonitord door de Vlinderstichting, zodat we een goed beeld hebben van de insecten die in deze raden zitten.

img-20161214-wa0039 img-20161214-wa0034