Akkerbouwbedrijf

Het bedrijf heeft ruim honderdtien hectare grond in eigendom, daarnaast wordt er grond gepacht en soms geruild. Zij telen suikerbieten, brouwgerst, zetmeelaardappelen en pootaardappelen. De suikerbieten gaan naar de coöperatie Cosun die ze verwerkt tot suiker oa onder de merknaam Van Gilse. De brouwgerst gaat via Agrifirm naar Holland Malt om daar vermout te worden. Vervolgens wordt er bij Heineken of Bavaria een lekker biertje van gebrouwen. Ook gaat sinds 2020 een deel van de gerst naar Eggens Beer Craft. Martijn Eggens brouwt onder het label Dubbel Drenst het bier 100%Lokaal met onze gerst.  De zetmeelaardappelen worden na de oogst grotendeels opgeslagen in een bewaarschuur. In februari gaan ze naar de grootste aardappelzetmeel verwerker ter wereld, Avebe. Zij maken er plantaardig eiwit en aardappelzetmeel van dat verwerkt wordt in bv papier, vegaburgers, sausen, drop en behangplaksel. De pootaardappelen zijn voor eigen gebruik en voor collega’s in de buurt. Naast de traditionele akkerbouwgewassen hebben ze een paar hectare akkerranden met mooie bloemen voor bijen en vlinders. Ook zijn er op percelen wintervogelvoervelden, waarop een granenmix geteeld wordt die niet geoogst wordt, zodat overblijvende wintervogel hiervan kunnen eten. Ook worden er akkerranden aangelegd voor de knoflookpad.
Het akkerbouwbedrijf was tot 2020 deelnemer van Stichting Veldleeuwerik. Binnen Stichting Veldleeuwerik werkten akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor had ze een eigen duurzaamheidssystematiek ‘Veldleeuwerik’ ontwikkeld. De kern hiervan was dat iedere akkerbouwer, ondersteund door collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren. Het bedrijf van de familie was Broedplaats (voorbeeldbedrijf) van St. Veldleeuwerik. Helaas is Stichting Veldleeuwerik per 31 december 2019 gestopt, een aderlating voor de Nederlandse akkerbouw. Sinds 2020 is het bedrijf aangesloten bij het BASF-farmnetwerk. Een groep van 15 boeren in Noordwest-Europa die op praktische wijze werken aan duurzaamheid en biodiversiteit.

Jose heeft naast haar werkzaamheden op de boerderij een parttimebaan als deskundige steriele medische hulpmiddelen en infectiepreventie in het ziekenhuis. Jan Reinier is dagelijks bestuurslid bij de coöperatie Agrarische Natuur Drenthe en beheerder van zonneakker poule in de regio. Samen hebben zij drie dochters.